Подлежи ли на обезщетение покачването на цените на имотите при евикция

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Подлежи ли на обезщетение...

Виктор закупил недвижим имот, но впоследствие се оказало, че продавачът, който му е продал имота не е бил собственик на същия. Действителният собственик предявил иск срещу Виктор за връщане на владението по отношение на имота, спечелил делото и отстранил Виктор от имота.

Виктор получил обратно от продавача цената, която платил при покупката на имота, но се оказало, че с получените пари не може вече да закупи равностоен имот, понеже цените на имотите в същия регион се покачили.

Може ли по някакъв начин Виктор да защити интересите си и ако е така, какъв е този начин?

В разглеждания случай продавачът, който е продал на Виктор имота е в неизпълнение на задължението си да прехвърли собствеността по отношения на същия, защото сам не е бил собственик на имота. При отстраняване на купувача от имота, сделката между продавача и купувача се разваля по право и всеки дължи връщане на това, което е получил в резултат на сделката, поради което безусловно Виктор има право да получи всичко, което е платил във връзка със сделката.

В резултат на неизпълнението на задължението на продавача да прехвърли правото на собственост по отношение на продадения имот обаче Виктор е претърпял вреди, които подлежат на обезщетяване. На обезщетяване подлежат при всички случаи вредите, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задължението на продавача да прехвърли правото на собственост по отношение на имота и които е логично да настъпят в резултат на това неизпълнение.

Цените на имотите се влияят от много фактори, които, разбира се, не зависят от поведението на страните по договора. В случай че цените на имотите се покачат и купувачът, който е отстранен от имота, поради това, че продавачът му не е бил собственик на вещта, с върнатите пари, съставляващи покупна цена на имота, не може да закупи равностоен имот поради покачване на цените, той /отстраненият от имота купувач/ има право да търси от своя продавач разликата между покачената пазарна цена и върнатата от продавача – несобственик цена. Тази разлика представлява за купувача пряка и непосредствена вреда от неизпълнението на задължението на продавача да прехвърли собствеността по отношение на имота, която вреда е можело да бъде предвидена още към момента на сключване на покупко-продажбата и подлежи на обезщетяване от страна на продавача.

Ако Виктор е заплатил 20 00 лева за покупка на вила, а след това е бил отстранен от имота, понеже се е оказало, че продавачът му не е бил собственик на имота, Виктор ще има право да получи от своя продавач тези 20 000 лева. Ако обаче към момента, към който Виктор е отстранен от имота с тези 20 000 лева той не може да закупи подобна вила, с подобни параметри в същия регион поради покачване на цените, Виктор ще има право да търси разликата между пазарната цена на подобен имот и получената сума от развалената покупко-продажба. В случай че вила с подобни характеристики вместо 20 000 лева струва вече 30 000 лева, Виктор ще има право, да получи освен 20 000 лева, които е платил по развалената сделка, така и сумата от 10 000 лева, която съставлява обезщетение за вреди от неизпълнение на задължението на продавача да прехвърли правото на собственост по отношение, на имота, за който е сключил договор за покупко-продажба.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.