Самонастанил се в имот в ЖСК

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Самонастанил се в имот...

Иво е член – кооператор в ЖСК. Собствеността върху предназначения за него имот, той ще придобие от момента на снабдяването му с нотариален акт за имота. До този момент собственик на имота, който е предназначен за него, се явява Жилищно строителната кооперация.

Иво не живее в България. Трайно се е установил в Англия, където работи, а в България си идва един – два пъти годишно, обикновено лятото и за Коледно-новогодишните празници. При последното си посещение в България, Иво решава да види какво става с имота му и да задвижи процедурата по снабдяването му с нотариален акт. Сградата вече е построена. Всички необходими документи за сградата се намират при един нотариус и всичко, което трябва да направи Иво е да се снабди с удостоверение за данъчна оценка за имота и да подаде молба до нотариуса за издаване на нотариален акт. Съсед, с който поддържаше връзка през годините му беше споменал името на Нотариуса, при когото трябва да се извърши процедурата.

Иво реши да отиде до имота, за да види в какво състояние е, като си правеше сметката, след като оправи документите, да го отдаде под наем. Рано в събота сутринта се отправи към имота. Отвори входната врата, която се отключваше с чип, качи се на третия етаж, където се намираше жилището му и видя нещо много странно: на вратата на жилището му беше закрепена табела – „Катя Пулева“. Иво се огледа, увери се, че етажът е правилен, опита се да отключи с ключа от апартамента си, с който разполагаше. Ключалката не подаде. Звънна на звънеца. Изчака известно време. Отвътре се чу скърцане, шумове, някой се приближи до вратата. Погледна през шпионката и се чу едно дрезгаво: „Кой е?“.

Иво се стъписа. „Аз съм собственикът. Кой е там?“

Не последва никакъв отговор. Човекът от другата страна на вратата се отдалечи навътре в апартамента. Иво звъня, удря, блъска, без никакъв резултат. От шумотевицата, която създаде, излязоха съседи и започнаха да питат какво се случва. Тогава Иво им разказа, че е собственик на имота и че някой се е настанил вътре. „Кой живее тук?“ – не преставаше да се интересува Иво.

Съседите обясниха, че тук от три години живеела г-жа Пулева- жена на средна възраст, малко странна, не създавала проблеми и повече никой не каза нищо съществено. Някои се нахвърлиха срещу него какво се е разтропал рано-рано в събота сутринта и създава скандали, с което нарушава спокойствието им. Едни се прибраха по домовете си, други по-любопитни чакаха да видят какво ще се случи.

Иво извика полиция. Чака два часа, докато дойде полицейски екип, през което време се изнерви още повече. Когато полицията дойде състави протокол, в който отрази, че Иво е предупреден да не се саморазправя. Г-жа Пулева, така и не отвори вратата, така, че полицията нея не можа да предупреди. После органите на реда му обясниха, че този спор не е от тяхната компетентност и че трябва да го разрешава по съдебен ред.

Като нямаше какво друго да направи, Иво си тръгна от имота.

В понеделник сутрин реши да се заеме с решаването на проблема. От ядосване смисъл нямаше. Да се саморазправя – още по-малко. И да изгони жената, утре като си тръгне за Англия – тя или някой друг пак може да се настани в имота. Да не говорим, че саморазправи ли се, накрая той ще излезе виновният.

Задвижи все пак процедурата по снабдяването му с нотариален акт за имота. Докато беше в кантората на нотариуса, сподели проблема си с работещия там помощник – нотариус, който го изслуша с внимание и му даде следния съвет:

„Слушай“ – каза му той – „Че все още не си собственик на имота, не си, понеже нямаш нотариален акт за този имот. Ще станеш по закон собственик, едва след като се снабдиш с нотариален акт. До момента на снабдяването ти с нотариален акт за собственост за имота, собственик на имота е ЖСК. Само, че този имот е разпределен на теб с разпределителен протокол още преди години. Ти можеш да отстраниш самонастанилата се от имота по съдебен ред и да търсиш от нея обезщетение за ползването на имота, от което се оказваш лишен.“

„Нищо не разбирам“ – каза Иво – „Това, че ще стана собственик на имота чак след като имам нотариален акт за имота, някак си го схванах, въпреки че винаги съм считал имота за свой, но ако не съм собственик на имота, как тогава аз ще искам жената да напусне имот, който не е мой и как ще искам обезщетение, за нещо, което не притежавам? Щом до момента на снабдяването ми с нотариален акт, собственик на имота е ЖСК, не е ли ЖСК, лицето, което има право да отстрани самонастанилата се и да търси обезщетение за ползването на имота?“

„Не“ – продължи помощник нотариусът – „Правото на обезщетение принадлежи на теб. Логиката е следната: В случая има протокол за извършено разпределение на имотите, като за всеки член – кооператор е определен имота, на който ще стане собственик след снабдяването му с констативен нотариален акт за собственост. Става въпрос за едно правно очакване. В хипотезата на извършено разпределение обаче правото да защитават разпределените им имоти е предоставено на самите член – кооператори на ЖСК като бъдещи собственици. В чл. 38 а от ЗЖСК е предвидено, че всеки член – кооператор може да предяви иск за изваждане на всеки, който се намира без основание в определеното му с разпределителния протокол жилище. Това означава, че правното очакване за придобиване на жилище се ползва със съдебна защита още преди да е прераснало в право на собственост. Ето защо именно ти, а не ЖСК, имаш право да отстраниш по съдебен ред самонастанилата се, както и да претендираш от нея обезщетение за ползването на имота, който е разпределен на теб. В резултат на неправомерното ползване на имота не обеднява ЖСК, а ти, като бъдещ собственик на имота, който вече ти е разпределен по силата на разпределителния протокол“.

Понеже Иво все още не можеше да вникне в твърдението на помощник – нотариуса, помощник – нотариусът продължи да разяснява:

„До датата на разпределителния протокол ЖСК има право да търси обезщетение от всяко лице, което ползва имота без основание, съгласно чл. 59 ЗЗД, както и да предявява иск за отстраняването на това лице от имотите, собственост на ЖСК. Когато обаче трето лице заеме без основание вече разпределен обект на член – кооператор, правото да претендира имуществено уравняване на плоскостта на неоснователното обогатяване, както и правото да иска това лице да бъде отстранено от имота, принадлежи на член – кооператора, като бъдещ собственик на имота, а не на ЖСК.“

Иво помоли помощник-нотариуса да го насочи към някой, който би му помогнал в завеждането на дело срещу самонастанилата се. Щеше да иска принудителното й изваждане от имота и обезщетение за ползването на имота, който му беше разпределен.

Иво не беше искал тези проблеми в живота си, но тъй или иначе, те възникнаха и малко по малко трябваше да се справи с тях. Добре е когато, решение има.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.