Застрахованите кредити

Застрахованите кредити

При теглене на кредит от банка много чест банката изисква кредитополучателят да сключи застраховка „живот“ или „злополука“, за да може, в случай, че нещо се случи с него и стане така, че се окаже в невъзможност да работи и да плаща вноските по кредита си, банката да поучи вземанията си по кредита от застрахователното дружество.

Има случаи, в които за съжаление застрахователното събитие настъпва. В много от случаите обаче банките, вместо да се обърнат към застрахователя, който на свой ред да плати застрахователната сума, банките не проявяват претенциите си към застрахователя, а продължават да изисква дължимите суми от застрахования или от неговите наследници.

В случай, че застрахованият кредитополучател, респективно неговите наследнице платят на банката, те могат да искат възстановяване на платените суми от застрахователя като този въпрос не създава особени трудности.

 По-интересен обаче е въпросът дали застрахованият кредитополучател, респективно неговите наследници могат  на собствено основание да изискват от застрахователното дружество да плати директно на банката. Касае се до това дали съществува правна възможност застрахованото лице/ неговите наследници/ да упражнят чужди права, а именно  да упражнят правото на банката, в полза, на която е сключен застрахователния договор, да изисква от застрахователното дружество да плати застрахователната сума.

Това е възможно. Застрахованият  или неговите наследници могат да предявят иск срещу застрахователното дружество последното да плати застрахователната сума на банката, в полза, на която е сключен застрахователния договор. За да бъде уважен такъв иск, в тежест на застрахования/неговите наследници/ е да установят, че банката бездейства като не упражнява правата си спрямо застрахователното дружество, не предявявайки вземането си спрямо същото, както и да установят факта, че поради бездействието на банката се застрашават имуществени интереси на застрахования, респективно на неговите наследници. Застрахованият, респективно неговите наследници трябва да претендират застрахователното дружество да бъде осъдено да плати не на тях, а на банката.

В много от случаите наследниците на кредитополучателя изобщо не знаят дали техния наследодател е сключил застраховка „живот“ или „злополука“ когато е теглил кредита и изобщо не се досещат, че е ред на застрахователя да плати, а вместо това се чудят как да изплащат дълговете или дори прибягват до отказ от наследство. Вместо това, ако изпаднете в подобна ситуация, опитайте  се да получите повече информация относно договорения кредит, проверете и общите условия на съответната банка.

Адвокат онлайн При допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.