Как да се оформи действителната воля на страните?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Как да се оформи...

Собственик на парцел и строител се бяха договорили строителят да построи сграда в имота на собственика на терена, срещу което собственикът на терена да поучи апартамент в бъдещата сграда. Това беше тяхната действителна воля. Бяха обаче оформили споразумението по следния начин:

Бяха сключили договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата, на който строителят продаваше на собственика на терена недвижим имот в сградата, като пишеше, че цената на имота е платена. В последствие искаха да оформят отношенията си документално, съобразно действителната им воля – т.е. да е ясно, че собственикът на земята отстъпва правото на строеж на строителя върху земята за построяването на сграда, срещу което строителят се задължава да обезщети собственика с построяването на определен имот в бъдещата сграда, за който имот собственикът си запазва правото на строеж.

Тъй като вече съществуваше договор за покупко-продажба, съставен във формата на нотариален акт, възникна въпроса как да оформят страните действителната си воля.

Въпросът се състоеше в следното:

Съгласно чл. 32, ал. 2 ЗЗД можеше да се иска унищожаване на договор, сключен при грешка. Същевременно обаче можеше да се мисли и за поправка на нотариалния акт. Можеше ли да се разкрие действителната воля на страните чрез сключване на нов нотариален акт, с който се поправя вече съществуващия съгласно чл. 579, ал. 3 ГПК?

Този въпрос изобщо не беше без практическо приложение, тъй като в единия случай ставаше въпрос за водене на дела, което отнема време, а и никога не може да има гарантиран резултат, а във втория – до съставяне на нотариален акт, което отнема значително по-малко време и средства, а и изразява действителната воля на страните.

В конкретния случай исканата промяна можеше да се осъществи чрез съставянето на нов нотариален акт, който да разкрие привидността на сключения преди това нотариален акт за продажба на недвижим имот, т.е. действителната воля на страните можеше да се разкрие чрез съставянето на нов нотариален акт.

Кога може да се направи поправка в нотариален акт?

Поправка на нотариален акт чрез нов нотариален акт може да се извърши само в случаите, при които между страните няма спор относно действителната им воля и желаят постигането на цели, идентични с целите, посочени в съществуващия нотариален акт. Тъй като в случая страните желаеха строителят да построи сграда в имота на собственика на терена, срещу което собственикът на терена да придобие собствеността по отношение на самостоятелен обект в бъдещата сграда, то тази крайна цел не се различаваше от целта, обективирана в нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот, по силата, на който строителят продаваше на собственика апартамент в сградата и цената на имота беше платена. В случай действителната воля на страните можеше да бъде изразена чрез поправка на съществуващия нотариалния акт по реда на чл. 579, ал. 3 ГПК.

Не във всички случаи обаче промяната може да се осъществи чрез поправка на нотариален акт. В случаите, при които в нотариалния акт за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот е допусната грешка, която сочи несъответствие с действителната воля на страните по договора и относно съдържанието на действителната воля между тях съществува спор, грешката може да бъде отстранена само по съдебен ред като се иска унищожаване на договора по реда на чл. 32, ал. 2 ЗЗД и то само ако се отнася до съществени качества на предмета на договора или до лицето, когато договорът договорът е сключен с оглед на личността.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.