Задължения по кредити на съпрузи

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Задължения по кредити на...

Много често клиенти ме питат какво се случва със задълженията им по кредити, които са били поети от единия или от двамата съпрузи по време на брака им, след като се разведат. В повечето случай, освен това се оказва, че само единият плаща задължението по кредита, а другият не дава нищо и платилият пита има ли някакви права и как да ги реализира, ако има такива.

За задължения поети за задоволяване на семейни нужди…

Независимо дали са поети от единия, или от двамата съпрузи, отговарят при условията на солидарна отговорност и двамата съпрузи. 

Под семейни нужди се разбира такива нужди, които са общи на семейството, като например закупуването на храни стоки, облекло, заплащането на консумативни разходи за жилището, включително и за оправдани нужди на някой от членовете на семейството. Счита се, че всичко, което е придобито по време на брака е за задоволяването на семейни нужди, включително когато става въпрос за недвижим имот. Щом вещите, удовлетворяващи нужди на семейството са поначало общи, независимо от това на чие име са придобити, то и задълженията, които също са поети за задоволяване на общи нужди, независимо от чие име са поети, също са солидарни.

При положение, че само единият от солидарните длъжници /бивши съпрузи/ заплати задълженията по кредита, той придобива регресно право спрямо другия съпруг, от когото може да търси възстановяване половината от заплатеното задължение, без значение дали кредитът е сключен от името само на единия или и на двамата съпрузи. В подкрепа на тази теза е и обстоятелството, че съгласно установената съдебна практика, че придобитото със заем имущество от единия съпруг по време на брака е общо и на двамата, независимо кой от тях е издължил заемните суми.

Възраженията, които може да направи другият съпруг, за да бъде отхвърлена претенцията за заплащане на припадащата му се част от дълга, е да твърди, че средствата изобщо не са били похарчени или, че не са разходвани за семейни нужди, като в негова тежест е да докаже тези свои твърдения. Ако той не успее да докаже това, се приема, че средствата за разходвани именно а задоволяването на семейни нужди и следва да плати припадащата му се част от дълга.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.