Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

ПРОДАВА СЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН…

ПРОДАВА СЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН…

Имотът ми е на публична продан за личен дълг на съпруга ми. Има ли как да го защитя? – Имейл с такова запитване получих наскоро.

Макар и на пръв поглед неразрешим този казус, все пак има начин да се направи нещо и в този случай. С една особеност.

Би било възможно да се защити такъв имот от принудително изпълнение, ако се твърди и бъде доказано, че имотът отчасти или изцяло е лична собственост на  съпруга – недлъжник. Съпругът – недлъжник има правна възможност да отклони принудителното изпълнение по отношение на този имот отчасти или изцяло, ако успее да докаже по съдебен ред, че този имот изцяло или отчасти  е негова лична собственост, макар и да е придобит по време на брака.

Това съпругът-недлъжник може да установи, ако докаже, че липсва принос в придобиването на имота от страна на съпруга –  длъжник. Приносът се предполага и в тежест на оспорващият съпруг е да оспори тази презумпция.  Съпругът-недлъжник може да докаже, че липсва принос в придобиването на имота, ако установи, че имотът е закупен с негови лични средства или чрез трансформация налично имущество. Или ако докаже, че имотът е придобит  на основание противопоставима на останали сънаследници придобивна давност,  или когато цената по предварителен договор е платена изцяло преди сключването на брака, или когато имотът е придобит по време на продължителна фактическа раздяла, или когато имотът е придобит като обезщетение на отчужден друг имот, лична собственост на съпруга-недлъжник, ако стойността на отчуждения имот е по-висока или равна на стойността на получения като обезщетение имот.

За да защити правата си по отношение на такъв имот, изнесен на публична продан, съпругът-недлъжник може да предяви иск по чл. 440 ГПК едновременно срещу съпруга-длъжник и кредитора и да установи, че имуществото срещу, което кредиторът е насочил принудителното изпълнение не е собственост на длъжника. Този иск може да бъде завеждан по време на брака.

В много от случаите, когато на пръв поглед няма адекватно средство за защита, всъщност може да се намери разрешение на проблема, но това предполага осъществяване на адекватна и своевременна защита на заинтересованото лице.

Проблемите, с които ни среща ежедневието са от такова естество , че имаме потенциала да ги разрешим, от нас зависи дали ще проявим достатъчно активност за това. И тук не визирам единствено проблеми от правен характер.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии