Продава се на публична продан…

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Продава се на публична...

„ Имотът ми е на публична продан за личен дълг на съпруга ми. Има ли как да го защитя? “

Имейл с такова запитване получих наскоро.

Макар и на пръв поглед неразрешим този казус, все пак има начин да се направи нещо и в този случай. С една особеност.

Каква беше особеността?

Би било възможно да се защити такъв имот от принудително изпълнение, ако се твърди и бъде доказано, че имотът отчасти или изцяло е лична собственост на  съпруга – недлъжник. Съпругът – недлъжник има правна възможност да отклони принудителното изпълнение по отношение на този имот отчасти или изцяло, ако успее да докаже по съдебен ред, че този имот изцяло или отчасти е негова лична собственост, макар и да е придобит по време на брака.Това съпругът-недлъжник може да установи, ако докаже, че липсва принос в придобиването на имота от страна на съпруга – длъжник. Приносът се предполага и в тежест на оспорващият съпруг е да оспори тази презумпция. 

Съпругът-недлъжник може да докаже, че липсва принос в придобиването на имота, ако установи, че имотът е закупен с негови лични средства или чрез трансформация налично имущество. Или ако докаже, че имотът е придобит  на основание противопоставима на останали сънаследници придобивна давност,  или когато цената по предварителен договор е платена изцяло преди сключването на брака, или когато имотът е придобит по време на продължителна фактическа раздяла, или когато имотът е придобит като обезщетение на отчужден друг имот, лична собственост на съпруга-недлъжник, ако стойността на отчуждения имот е по-висока или равна на стойността на получения като обезщетение имот.

За да защити правата си по отношение на такъв имот, изнесен на публична продан, съпругът-недлъжник може да предяви иск по чл. 440 ГПК едновременно срещу съпруга-длъжник и кредитора и да установи, че имуществото срещу, което кредиторът е насочил принудителното изпълнение не е собственост на длъжника. Този иск може да бъде завеждан по време на брака.

В много от случаите, когато на пръв поглед няма адекватно средство за защита, всъщност може да се намери разрешение на проблема, но това предполага осъществяване на адекватна и своевременна защита на заинтересованото лице.

Проблемите, с които ни среща ежедневието са от такова естество , че имаме потенциала да ги разрешим, от нас зависи дали ще проявим достатъчно активност за това. И тук не визирам единствено проблеми от правен характер.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.