Продава се на публична продан!

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Продава се на публична...

„ Имотът ми е на публична продан за личен дълг на съпруга ми. Има ли как да го защитя? “

Имейл с такова запитване получих наскоро.

Макар и на пръв поглед неразрешим този казус, все пак има начин да се направи нещо и в този случай. С една особеност.

Каква беше особеността?

Би било възможно да се защити такъв имот от принудително изпълнение, ако се твърди и бъде доказано, че имотът отчасти или изцяло е лична собственост на съпруга – недлъжник. Съпругът – недлъжник има правна възможност да отклони принудителното изпълнение по отношение на този имот отчасти или изцяло, ако успее да докаже по съдебен ред, че този имот изцяло или отчасти е негова лична собственост, макар и да е придобит по време на брака.Това съпругът-недлъжник може да установи, ако докаже, че липсва принос в придобиването на имота от страна на съпруга – длъжник. Приносът се предполага и в тежест на оспорващият съпруг е да оспори тази презумпция. 

Съпругът-недлъжник може да докаже, че липсва принос в придобиването на имота, ако установи, че имотът е закупен с негови лични средства или чрез трансформация налично имущество. Или ако докаже, че имотът е придобит на основание противопоставима на останали сънаследници придобивна давност, или когато цената по предварителен договор е платена изцяло преди сключването на брака, или когато имотът е придобит по време на продължителна фактическа раздяла, или когато имотът е придобит като обезщетение на отчужден друг имот, лична собственост на съпруга-недлъжник, ако стойността на отчуждения имот е по-висока или равна на стойността на получения като обезщетение имот.

За да защити правата си по отношение на такъв имот, изнесен на публична продан, съпругът-недлъжник може да предяви иск по чл. 440 ГПК едновременно срещу съпруга-длъжник и кредитора и да установи, че имуществото срещу, което кредиторът е насочил принудителното изпълнение не е собственост на длъжника. Този иск може да бъде завеждан по време на брака.

В много от случаите, когато на пръв поглед няма адекватно средство за защита, всъщност може да се намери разрешение на проблема, но това предполага осъществяване на адекватна и своевременна защита на заинтересованото лице.

Проблемите, с които ни среща ежедневието са от такова естество, че имаме потенциала да ги разрешим, от нас зависи дали ще проявим достатъчно активност за това. И тук не визирам единствено проблеми от правен характер.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.