Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Подводни камъни на договор за издръжка и гледане

Подводни камъни на договор за издръжка и гледане

Една възрастна двойка прехвърлила на една от дъщерите си недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане. След известно време съпругът починал. Жената останала сама, с неголяма пенсия, с разклатено здраве и определено имала нужда от грижи и средства, за да живее нормално. Оказало се обаче така, че дъщерята, на която заедно със съпруга си,  прехвърлили имота, не полагала грижи  за майка си- нито фактически се грижила за нея, още по-малко давала средства за издръжката й.

Тогава възрастната жена решила да развали договора, с който прехвърлила имота на дъщеря си срещу поемане на задължение за издръжка и гледане.

Дойде при мен, за да разговаряме за правните възможности в нейния случай. Интересуваше се преди всичко каква част от имота  би могла да си върне,  понеже не само тя, а заедно със съпруга си бяха прехвърлили имота, а и освен това в договора било записано, че имотът се прехвърля, както за грижите полагани до момента на прехвърлянето, така и за тези, които дъщерята щяла да полага и за в бъдеще.

Обясних й, че договорът може да бъде развален само по съдебен ред, защото само по този начин, съгласно закона, се развалят договори, с които се прехвърля недвижим имот.

Тя може да се иска  както връщане на частта от имота, която тя е прехвърлила, така и връщане на частта, която тя би получила по наследство от своя съпруг, ако не бяха заедно прехвърлили имота. Съгласно утвърдената съдебна практика по така поставения въпрос когато е поето неделимо задължение за гледане и издръжка към повече от един кредитор по алеаторен договор, какъвто е и договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане,  преживелият прехвърлител може да иска разваляне на договора поради неизпълнение след смъртта на другия прехвърлител за частта, отговаряща на правата му в съсобствеността, както и за частта, отговаряща на правата му на наследник на починалия.

Що се отнася до  следващият въпрос, който притесняваше  жената, а именно клаузата в договора за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане,  а именно, че имотът се прехвърля както за грижите, които ще се полагат за в бъдеще, така и за полаганите такива до момента на сключването на сделката, нещата стоят по следния начин: Договорът в частта, с която е прехвърлено право на собственост срещу “досегашни грижи” в техния паричен еквивалент, не може да бъде развален. Ето защо трябва да се установят имуществените пропорции между частите на договора и паричният им еквивалент, като съобразно с това изчисление, следва да се прецени каква е частта за бъдещите грижи и издръжка, която единствено  подлежи на разваляне.

В случая жената можеше да иска разваляне на договора и връщане на  своята част, която е прехвърлила с договора за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение а издръжка и гледане, както и връщане на частта, която би получила по наследство от съпруга си от този имот, намалени с частта от имота, съответстваща на полаганите до датата на прехвърлянето на имота грижи и издръжка.


Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии