Подводни камъни на договор за издръжка и гледане

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Подводни камъни на договор...

Една възрастна двойка прехвърлила на една от дъщерите си недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане.

След известно време съпругът починал. Жената останала сама, с неголяма пенсия, с разклатено здраве и определено имала нужда от грижи и средства, за да живее нормално. Оказало се обаче така, че дъщерята на която заедно със съпруга си, прехвърлили имота, не полагала грижи за майка си – нито фактически се грижила за нея, още по-малко давала средства за издръжката ѝ.

Тогава възрастната жена решила да развали договора, с който прехвърлила имота на дъщеря си срещу поемане на задължение за издръжка и гледане.

Дойде при мен, за да разговаряме за правните възможности в нейния случай. Интересуваше се преди всичко каква част от имота би могла да си върне, понеже не само тя, а заедно със съпруга си бяха прехвърлили имота, а и освен това в договора било записано, че имотът се прехвърля, както за грижите полагани до момента на прехвърлянето, така и за тези, които дъщерята щяла да полага и за в бъдеще.

Как стояха нещата…

Обясних ѝ, че договорът може да бъде развален само по съдебен ред, защото само по този начин, съгласно закона, се развалят договори, с които се прехвърля недвижим имот.

Тя може да се иска както връщане на частта от имота, която тя е прехвърлила, така и връщане на частта, която тя би получила по наследство от своя съпруг, ако не бяха заедно прехвърлили имота.

Съгласно утвърдената съдебна практика по така поставения въпрос, когато е поето неделимо задължение за гледане и издръжка към повече от един кредитор по алеаторен договор, какъвто е и договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане, преживелият прехвърлител може да иска разваляне на договора поради неизпълнение след смъртта на другия прехвърлител за частта, отговаряща на правата му в съсобствеността, както и за частта, отговаряща на правата му на наследник на починалия.

Що се отнася до следващият въпрос…

Който притесняваше жената, а именно клаузата в договора за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане, а именно, че имотът се прехвърля както за грижите, които ще се полагат за в бъдеще, така и за полаганите такива до момента на сключването на сделката, нещата стоят по следния начин:

Договорът в частта, с която е прехвърлено право на собственост срещу “досегашни грижи” в техния паричен еквивалент, не може да бъде развален. Ето защо трябва да се установят имуществените пропорции между частите на договора и паричният им еквивалент, като съобразно с това изчисление, следва да се прецени каква е частта за бъдещите грижи и издръжка, която единствено подлежи на разваляне.

В случая жената можеше да иска разваляне на договора и връщане на своята част, която е прехвърлила с договора за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение а издръжка и гледане, както и връщане на частта, която би получила по наследство от съпруга си от този имот, намалени с частта от имота, съответстваща на полаганите до датата на прехвърлянето на имота грижи и издръжка.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.