Дете на разделени родители, които живеят в различни държави…

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Дете на разделени родители,...

Когато родителите на едно дете са разделени и не могат да постигнат съгласие при кого от двамата детето ще живее и кога другият родител ще вижда детето, спорът може да се отнесе за разрешаване от съда. Разрешаването на спора за местоживеенето на детето, означава да се отсъди при кого от двамата родители ще живее то, а не да се уточни адресът, на който детето ще живее.

Когато детето остане да живее при единия родител, съдът определя мерки, при които другият родител ще осъществява лични контакти с детето.

Какво показва практиката?

Вече не е рядкост родителите да живеят в различни държави от ЕС.

Общото правило е, че спорът за местоживеенето на детето и определянето на личните отношения между него и родителя, който не упражнява родителските права следва да се разреши от съда, където е обичайното местопребиваване на детето.

Ако детето живее на територията на Република България, спорът се разрешава от българския съд.

Как обаче ще се разреши проблемът с провеждането на личните контакти между детето и родителя, комуто не е предоставено упражняването на родителките права и който има право само на лични контакти с детето и същевременно живее извън територията на Република България – в друга страна членка на ЕС? Може ли да пътува детето в чужбина, за да се среща със своя родител, който живее в чужбина в страна от ЕС или срещите задължително трябва да се провеждат на територията на Република България в населеното място по местоживеене на детето?

Какъв е отговорът на тези въпроси?

Решението им има широко практическо приложение с оглед обстоятелството, че все повече и повече наши сънародници се установяват да живеят и работят в чужбина, а имат деца в България, с които искат да поддържат лични контакти. Във връзка с така поставения въпрос, ВКС е имал основание да се произнесе и е приел в свое решение по уеднаквяване на съдебната практика, задължително за прилагане от съдилищата при разрешаването на подобни казуси, че в подобни случаи – родителят, който има право на лични контакти с детето, може да осъществява тези лични контакти с детето там, където родителят живее.

Смисълът на така даденото разрешение е, че родителят с право на лични контакти не би могъл да осъществи пълноценни контакти с детето на място, непознато на родителя, а и от друга страна контактът би бил по-пълноценен, ако родителят има възможност да заведе детето си в домашна среда, сред свои близки и роднини на мястото, където живее. Само по този начин срещите с детето биха били изпълнени със съдържание.

Ето защо при спорове за местоживеенето на детето и осъществяването на лични контакти между него и родителят, при когото детето на живее, следва да се съобразява обстоятелството, че родителят с право на лични контакти живее на отдалечено разстояние от своето дете и да се постанови удобен режим за осъществяването на лични контакти. В такива случаи не е удобно срещите да се провеждат ежеседмично или дори ежемесечно, а може да се помисли за по-продължителни срещи през по-дълъг интервал от време.

Независимо от горепосоченото…

Във всеки конкретен случай, при постановяване на режим за осъществяване на лични контакти между детето и родителя, следва да се обърне внимание на конкретните факти и обстоятелства. Възможно е, съдът да не разреши да се осъществяват срещи между детето и родителя, с право на лични контакти по местожителството или местоживеенето на този родител, ако това не е в интерес на детето. Конкретните факти и обстоятелства обаче са предмет на изследване по всяко конкретно дело.

Правилото е, че родител, който живее извън територията на Република България в страна от ЕС и който има право на лични контакти със своето дете, може да взима и да води детето за провеждане на лични контакти с него в държавата, в която този родител живее.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.