Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Дете на разделени родители, които живеят в различни държави

razvod

Когато родителите на едно дете са разделени и не могат да постигнат съгласие при кого от двамата детето ще живее и кога другият родител ще вижда детето,  спорът може да се отнесе за разрешаване от съда.

Търсите информация за РАЗВОД?
Безплатна е-книга ще ви информира за важните особености.

Разрешаването на спора за местоживеенето на детето, означава да се отсъди при кого от двамата родители ще живее то, а не да се уточни адресът, на който детето ще живее .

Когато детето остане да живее при единия родител, съдът определя мерки, при които другият родител ще осъществява лични контакти с детето.

Вече не е рядкост  родителите да живеят  в различни държави от ЕС.  Общото правило е, че спорът за местоживеенето на детето и определянето на личните отношения  между него и родителя, който не упражнява родителските права следва да се разреши от съда, където е обичайното местопребиваване на детето.

Ако детето живее  на територията на Република България, спорът се разрешава от българския съд. Как обаче ще се разреши проблемът с провеждането на личните контакти между детето и родителя, комуто не  е предоставено упражняването на родителките права и който има право само на лични контакти с детето и същевременно живее извън територията на Република България- в друга страна членка на ЕС? Може ли да пътува детето в чужбина, за да се среща със своя  родител който живее в чужбина в страна от ЕС или срещите задължително трябва да се провеждат  на територията на Република в България в  населеното място по местоживеене на детето?

Въпросът има широко практическо приложение с оглед обстоятелството, че все повече и повече наши сънародници се установяват да живеят и работят в чужбина, а имат деца в България, с които искат да поддържат лични контакти. Във връзка с така поставения въпрос, ВКС е имал основание да се произнесе и е приел в свое решение по уеднаквяване на съдебната практика, задължително за прилагане от съдилищата при разрешаването на подобни казуси, че в подобни случаи – родителят, който има право на лични контакти с детето, може да осъществява тези лични контакти  с детето там, където родителят живее.

Смисълът на така даденото разрешение е, че родителят  с право на лични контакти не би могъл да осъществи пълноценни контакти с детето на място, непознато на родителя , а и от друга страна контактът би бил по-пълноценен ако родителят има възможност да заведе детето си в домашна среда, сред свои близки и роднини, на мястото, където живее. Само по този начин срещите с детето биха били изпълнени със съдържание.  . Ето защо при  спорове  за местоживеенето на детето и осъществяването на лични контакти между него и родителят, при когото детето на живее, следва да се съобразява обстоятелството, че родителят с право на лични контакти живее  на отдалечено разстояние от своето дете и да се постанови удобен режим за осъществяването на лични контакти. В такива случаи не е удобно срещите да се провеждат ежеседмично или дори ежемесечно, а може да се помисли за по-продължителни срещи през по-дълъг интервал от време.

Независимо от горното, във всеки конкретен случай, при постановяване на режим за осъществяване на лични контакти между детето и родителя, следва да се обърне внимание на конкретните факти и обстоятелства. Възможно е, съдът да не разреши да се осъществяват срещи между детето и  родителя, с право на лични контакти по местожителството или местоживеенето на този родител, ако това не е в интерес на детето. Конкретните факти и обстоятелства обаче са предмет на изследване по всяко конкретно дело.

Правилото е, че родител, който живее извън територията на Република България в страна от ЕС и който има право на лични контакти със своето дете, може да взима и да води детето за провеждане на лични контакти с него в държавата, в която този родител живее.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с нашата кантора онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

  • Най-популярни статиии