За какво да внимаваме, когато се сключва сделка чрез пълномощник?

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. За какво да внимаваме,...

Страни по сделка за покупко-продажба за продавача и купувача. Сделката може да се сключи както лично от тях, така и чрез пълномощник, надлежно упълномощен.

Когато става въпрос за сделки с недвижими имоти пълномощното трябва да е нотариално заверено. Когато продавачът действа чрез пълномощник в пълномощното трябва изрично да е посочен конкретния имот… Пълномощното на продавача трябва да е придружено и с нотариално заверени декларации за семейно положение, когато продавачът е физическо лице, а не фирма, както и с декларации по образец по ДОПК при продажба на недвижим имот.

В пълномощното може да се посочат конкретни параметри, при които сделката да се сключи като цена и други условия /например начин на плащане, , възможност продавачът да договаря сам със себе си и други, в зависимост от интересите на страните/. Възможно е и пълномощното да не поставя никакви условия във връзка със сключването на сделката – например да бъде записано пълномощникът да продаде имота на когото намери за добре при цени и условия, каквито намери за добре. Тази формулировка е често срещана, още повече, че упълномощаването предполага доверие между страните и съответно е обичайно пълномощникът да разполага с голяма свобода при договаряне.

Основни задължения на страните по сделка за покупко-продажба са продавачът да предаде вещта, а купувачът да плати цената. Именно относно плащането на цената трябва да се обърне внимание на написаното в пълномощното. Пълномощникът на продавача, по силата на дадените му пълномощия, може да продаде вещта от името и за сметка на продавача.

Може ли обаче да получи цената от името и за сметка на продавача и така извършеното плащане да освободи купувача от задължението да плати цената?

Когато сделката се сключва чрез пълномощник на страната на продавача, купувачът трябва да внимава дали в пълномощното изрично пише, че пълномощникът има право да получи от името и за сметка на продавача продажната цена.

Ако това е записано в пълномощното, всичко е наред. 

Купувачът плаща на пълномощника и с това изпълнява задължението си по сделката да плати продажната цена.

Ако обаче такава клауза липсва в пълномощното и въпреки това купувачът плати на пълномощника, могат да възникнат проблеми, които да доведат до развалянето на договора от страна на продавача.

Ако в посочения случай купувачът плати, оказва се, че плаща на лице, което не е овластено да получи цената от продажбата на вещта. От своя страна купувачът не се е освободил от задължението си спрямо продавача на вещта за заплащане на продажната цена.

Когато става въпрос за покупко-продажба на недвижими имоти, прехвърлянето на вещта се осъществява с подписването на нотариалния акт.

Продажбата е осъществена дори плащане да не е извършено. Когато обаче купувачът е платил на лице, което не е било овластено да получи цената от продажбата на вещта, продавачът може да развали сделката за покупко-продажба/ при недвижими имоти това става по съдебен ред/.

Няма пречка сделка да се сключи чрез пълномощник. Често това е много по-удобно за страните. Когато сделката се сключва чрез пълномощник на страната на продавача, трябва да се внимава дали пълномощникът е упълномощен да получи продажната цена на продаваемата вещ.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.