За какво да внимаваме, когато се сключва сделка чрез пълномощник?

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. За какво да внимаваме,...

Страни по сделка за покупко-продажба за продавача и купувача. Сделката може да се сключи както лично от тях, така и чрез пълномощник, надлежно упълномощен.

Когато става въпрос за сделки с недвижими имоти пълномощното трябва да е нотариално заверено. Когато продавачът действа чрез пълномощник в пълномощното трябва изрично да е посочен конкретния имот… Пълномощното на продавача трябва да е придружено и с нотариално заверени декларации за семейно положение, когато продавачът е физическо лице, а не фирма, както и с декларации по образец по ДОПК при продажба на недвижим имот.

В пълномощното може да се посочат конкретни параметри, при които сделката да се сключи като цена и други условия /например начин на плащане, , възможност продавачът да договаря сам със себе си и други, в зависимост от интересите на страните/. Възможно е и пълномощното да не поставя никакви условия във връзка със сключването на сделката – например да бъде записано пълномощникът да продаде имота на когото намери за добре при цени и условия, каквито намери за добре. Тази формулировка е често срещана, още повече, че упълномощаването предполага доверие между страните и съответно е обичайно пълномощникът да разполага с голяма свобода при договаряне.

Основни задължения на страните по сделка за покупко-продажба са продавачът да предаде вещта, а купувачът да плати цената. Именно относно плащането на цената трябва да се обърне внимание на написаното в пълномощното. Пълномощникът на продавача, по силата на дадените му пълномощия, може да продаде вещта от името и за сметка на продавача.

Може ли обаче да получи цената от името и за сметка на продавача и така извършеното плащане да освободи купувача от задължението да плати цената?

Когато сделката се сключва чрез пълномощник на страната на продавача, купувачът трябва да внимава дали в пълномощното изрично пише, че пълномощникът има право да получи от името и за сметка на продавача продажната цена.

Ако това е записано в пълномощното, всичко е наред. 

Купувачът плаща на пълномощника и с това изпълнява задължението си по сделката да плати продажната цена.

Ако обаче такава клауза липсва в пълномощното и въпреки това купувачът плати на пълномощника, могат да възникнат проблеми, които да доведат до развалянето на договора от страна на продавача.

Ако в посочения случай купувачът плати, оказва се, че плаща на лице, което не е овластено да получи цената от продажбата на вещта. От своя страна купувачът не се е освободил от задължението си спрямо продавача на вещта за заплащане на продажната цена.

Когато става въпрос за покупко-продажба на недвижими имоти, прехвърлянето на вещта се осъществява с подписването на нотариалния акт.

Продажбата е осъществена дори плащане да не е извършено. Когато обаче купувачът е платил на лице, което не е било овластено да получи цената от продажбата на вещта, продавачът може да развали сделката за покупко-продажба/ при недвижими имоти това става по съдебен ред/.

Няма пречка сделка да се сключи чрез пълномощник. Често това е много по-удобно за страните. Когато сделката се сключва чрез пълномощник на страната на продавача, трябва да се внимава дали пълномощникът е упълномощен да получи продажната цена на продаваемата вещ.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.