Трафопостове. В кои случаи може да се иска обещетение от енергийно дружество при собствен трафопост?

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Трафопостове. В кои случаи...

По закон е възможно отделни физически или юридически лица да са собственици на трафопостове. Възможно е също така чрез собствения ви трафопост енергийното дружество да доставя електрическа енергия на трети лица.

В този случай енергийното дружество би трябвало да сключи договор със собственика на трафопоста и да му заплаща цена за достъп на електрическа енергия до другите потребители. Това обаче невинаги се случва. Направо е рядкост.

В повечето случаи енергийното дружество ползва собствения Ви трафопост, за да достави електрическа енергия на други потребители, без да заплаща каквато и да било цена на собственика за това, че ползва собствената му вещ и същевременно реализира печалба от продажбата на електрическа енергия на трети лица.

Какво в такъв случай може да направа собственика на трафопоста?

Може например да потърси правата си. Да направи опит за доброволно уреждане на спора, но ако това не доведе до положителен резултат, може да се обърне и към съда за разрешаването на спора.

Когато няма сключен договор между енергийното дружество и собственика на трафопоста за заплащане на цена за достъп, то тогава собственикът може да претендира обезщетение на основата на неоснователното обогатяване.

В този случай размерът на претендираното обезщетение се определя на базата на приетата от ДКЕВР Методиката за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ.

Стигне ли се до съд, в тежест на собственика е да докаже, че се явява собственик на процесния трафопост и че чрез този трафопост се доставя електрическа енергия до трети лица, както и да поиска събирането на доказателства за размера на цената, която претендира.

Доказването на собствеността става с документи за собственост, ако ищецът разполага с такива, а доказването на другите обстоятелства става с ангажирането на съдебно-технически експертизи по делото.

Вън от горните случаи…

Тогава, когато се налага енергийното дружество да ползва земя, собственост на отделни физически или юридически лица за своите нужди, по силата на закона възниква сервитутно право в полза на енергийното дружество.

Предпоставка за възникването на сервитутното право е енергийното дружество да плати на собственика на имота обезщетение за това, че ползва имота му. При липса на плащане, собственикът на земята може да търси от енергийното дружество по съдебен ред, на плоскостта на неоснователното обогатяване, обезщетение за ползването на собствения му имот.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.