Какво обезщетение можем да поискаме от застрахователя?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Какво обезщетение можем да...

Съгласно чл. 249, ал. 1 от Кодекса на Застраховането сключването на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължително за всички лица, които притежават моторни превозни средства.

Със сключването на тази застраховка собствениците и ползвателите на моторни превозни средства застраховат своята отговорност за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС.

Съгласно чл. 267, ал. 1, т. 2 от Кодекса на застраховането, застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” отговоря за причинените вреди на чуждо имущество, като размерът на обезщетението не може да надхвърля действителния размер на причинената вреда.

Какво се случва напрактика?

При настъпването на пътно-транспорнтно произшествие, от което има претърпени имуществени вреди, застрахователят на виновния водач само определя какво обезщетение да изплати на лицата, претърпели имуществени вреди. Често се изплащат обезщетения, чиито размери не са достатъчни да обезщетят настъпилите вреди.

Ето защо възниква въпросът за размера на обезщетението, което можем да претендираме от застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на виновния водач.

Малко известен е фактът, че съществува долна граница на дължимото от застрахователя обезщетение и тази граница е отразена в Методикатаза уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС, представляваща Приложение № 1 към Наредба № 24/08.03.2006г. на Комисията за финансов надзор.

И въпреки, че това е само долната граница за изчисляване на обезщетенията, застрахователите обикновено изплащат обезщетения изцяло съобразени с Методиката т.е. изплатеното обезщетение е в минимален размер.

Има случаи, при които претърпените вреди са доста по-високи от изплатеното от застрахователя обезщетение. Поставя се въпросът:

Какво трябва да плати застрахователят?

Отговорът на този въпрос се съдържа в разпоредбата на чл. 273, ал. 2 от Кодекса на застраховането, съгласно която размерът на застрахователното обезщетение обхваща действителната стойност на причинената вреда.

Това означава, че застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на виновния водач дължи размера на това, което сте заплатили за отстраняване на вредите по автомобила. Само в случаите, когато не разполагате с платежни документи /фактури/ за извършено плащане за отстраняване на щетите, обезщетението може да се изчисли по Методикатаза уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС.

В случаите, когато не сте съгласни с размера на изплатеното Ви обезщетение, дори и да не разполагате с фактури за размера на щетите по автомобила Ви, можете да заведете иск за осъждане на застрахователя да заплати размера на действително претърпените вреди. В този случай по делото се назначава вещо лице, което е компетентно да изготви автотехническа експертиза, която да отрази действителния размер на нанесените щети по автомобила. В тези случай, съдът ще определи действителния размер на дължимото от застрахователя обезщетение, ползвайки заключението на вещото лице, като съдът не е обвързан от Методиката и може да присъди и по-високо обезщетение от размерът, който посочва Методиката.

Изготвил: Ирена Джаджарова

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.