Изменение на мерките по упражняването на родителските права

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Изменение на мерките по...

С бракоразводното решение, се постановявя кой от родителите ще упражнява родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, както и се постановява режим на личните отношение между детето и другия родител.

Така утвърдените от съда мерки могат да се изменят при определени обстоятелства по искане на другия родител, по инициатива на съда или по искане на Дирекция „Социално подпомагане”. Такива обстоятелства са:
а) влошаване условията при родителя, на когото е предоставено детето, или пък подобряване условията на живот при другия родител, като под условия на живот се разбират не само жилищни и битови условия, но и социалната среда;
б) изпадане в невъзможност на родителя, при когото е детето, да упражнява родителските права поради заболяване, осъждане на лишаване от свобода за дълъг срок, напускане пределите на страната без разрешение и други такива;
в) загубване на родителския авторитет или фактическа невъзможност родителят да се справи с лоши прояви на детето, а другият родител е в състояние да повлияе положително;
г) повторно встъпване в нов брак на единия от двамата родители с трето лице.

Към промените, засягащи мерките и тяхната ефективност, спадат:

а) невъзможност да се изпълни решението поради поведение на самото дете;
б) нерационален режим, като в течение на изпълнението му мерките са се оказали неблагоприятни за детето;
в) болест на детето и невъзможност за прилагане на мерките;
г) други подобни случаи.

Съществува и особена група от изменени обстоятелства, които са свързани с нововъзникналите права и задължения на родителите след постановяване на решението, с което мерките са постановени:
а) отчуждаване на детето по вина на отглеждащия родител спрямо другия родител или обратно;
б) пречки на родителя, който отглежда детето, за осъществяване на личните отношения с другия родител;
в) невръщане на детето след осъществяване на личните отношения от родителя, на когото не са предоставени за упражнение родителските права, или пък нарушаване по различни начини режима на детето, ако е във възпитателно заведение, отвличане на детето и т. н.;
г) неизпълнение на мерките и неосигуряване на лични грижи по отношение на детето.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.