Въпроси и отговори на тема Търговско право – I част

Сника: Beth Retro

Започвам нова рубрика, в която ще публикувам някои от многото отговори, които давам чрез формата за онлайн консултация с адвокат.

Изтрити са всякакви лични данни, за да не може да се идентифицира питащия и да се запази пълната му анонимност.

1. Въпрос: Здравейте, съпругът ми работи в транспортна фирма като международен шофьор, преди месец реши да напуска и си подаде предизвестие което в момента още работи След изтичане на предизвестието обаче не искат да му изплатят командировките Какви са правата му какво да направи за да си получи заработеното Благодаря предварително

Отговор: Съгласно Кодекса на труда при командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет. Това е общият случай, съществуват обаче и някой хипотези, при които нещата не стоят така, а именно:

Не се считат командировани лицата, които:

1. извършват постоянната си работа през време на пътуването – работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.;

2.изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение;

3. пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им се определя в процент върху реализирания приход-оборот.

Не се заплащат командировъчни пари на работниците, които получават допълнителни възнаграждения, включващи и командировъчните пари, освен ако с акт на Министерския съвет е предвидено друго.

2.Въпрос: Здравейте, първо искам да благодаря за бързия отговор; Като съм написала командировки не съм уточнила, че става въпрос за заработените пари на километър; Уговорката в транспортните фирми е брутна заплата върху която ги осигуряват плюс възнаграждение на километър, което е в различен размер според фирмата; В нашия случай, ще му изплатят брутното възнаграждение но не и парите на километър които всъшност са доста повече от брутното възнаграждение;

Отговор :Както разбирам предмета на спора е незаплащане на част от трудовото възнаграждение. Имате ли писмена уговорка за така изчисленото възнаграждение за километър към основната заплата.

При неплащане от страна на работодателя на първо място можете да се опитате да решите спора извънсъдебно като инициирате водене на преговори, изпратите нотариална покана , чрез която да поканите работодателя да заплати в срок, указан в поканата, дължимата сума Тази процедура е опит за уреждане на спора извънсъдебно, но тя не е задължиителна с оглед предявяване на претенциите Ви по съдебен ред.

При липса на плащане от страна на работодателя и след като сте направили опити да получите вземанията си извънсъдебно, единствения път за удовлетворяване на претенциите си е да заведете спора за разглеждане по съдебен ред. Относно вземанията за възнаграждения за труд важат правилата на бързото производство по ГПК, което означава, че делото се гледа пред съда по ускорена процедура, което предполага в по-кратък срок ищецът да събере вземанията си, произтичащ но положен, но незаплатен труд.

3. Въпрос: На 23.06.2009г. постъпих на работа във фирма „ххх”,  с БУЛСТАТ : „ххх”, със сеадлище и адрес на управление: „ххх”, с управител „ххх”. Бях назначена с Трудов Договор № ххх/ ххх на длъжност „Технически секретар” на пълно работно време – 8 часа, с трудово възнаграждение в размер на 350 лв.
Оказа се че г-н ххх не изплаща дължимото трудово възнаграждение в края на отработения месец,както е уговорено в самия трудов договор .
Това беше причината да получа заплатата си за м. Юни п през м. Септември 2009г. Поради не коректното отношение от страна на моя работодател реших да напусна фирмата и подадох предизвестие за напускане.
След изтичане срока на предизвестието ми беше издадена заповед за прекратяване на трудовото ми правоотношение № ххх от 19.11. 2009 ,която подписах и получих лично.
Последното трудово възнаграждение което получих беше за м. Септември 2009г., До сега само лъжи и обещания по телефона.
Другият проблем с който се сблъсках по отношение на горната фирма беше и това, че при прекратяване на трудовите ми правоотношения с тях не ми беше надлежно оформена и съответно заверена с печат на фирмата трудовата книжка.
Многократно отправях молби за това, но счетоводителката ми отказа с мотива,че управителя на фирмата го няма, крие се и от нея.
Поради неплащане на наема на офиса на фирмата дълго време ,собственика на сградата ги изгони и в момента нямам информация за настоящия адрес ,на който може да бъде открита,единственото с което разполагам е само с личният адрес на г-н XXXX XXXXX.

Отговор: При отказ от страна на работодателя да заплати дължимото възнаграждение, можете да потърсите правата си по съдебен ред в тригодишен срок от датата, на която възнагражденията Ви за положения труд са станали изискуеми.

За такъв вид спорове е предвидено бързо производство, което означава, че делото се води при съкратени срокове. Независимо от това делото може да продължи доста дълъг период от време, но това е законовия път да търсите правата си. След влизане в сила на съдебно решение, с което бившият Ви работодател е осъден, се издава изпълнителен лист от съда, въз основа на който изпълнителен лист се образува изпълнително дело пред съдия изпълнител за събиране на вземанията Ви.

Друга възможност е да се опитате да уредите отношенията си извънсъдебно, като упълномощите адвокат да проведе разговори с бившия Ви работодател, да изпрати покана в писмен вид относо заплащане на дължимите ви суми. В много случаи това е разрешение на проблема, но в случай, че от тези действия не се стигне до положителен резултат, отново остава открита възможността да търсите правава си по съдебен ред.

За целта се изготвя искова молба, която се внася в съда, заедно с доказателствата към нея.

Относно отказа на работодателя Ви да оформи надлежно трудовата ви книжка, може  да се сезира Главната инспекция по труда. Органите на тази инспекция имат правомощия да извършат проверка по случая и да налагат санкции.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Comments are closed.