Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Развод по вина на другия съпруг


Снимка: LawGuru

Всеки от съпрузите може да заведе дело за развод когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. В този случай в исковата молба следва да се изтъкнат фактите и обстоятелства, въз основа на които ищецът счита, че бракът е непоправимо разстроен . Това са конкретни факти от живота на съпрузите, които са от такова естество, че водят до извода, че бракът е лишенот съдържание и неговото съществуване се явява неоправдано.

Търсите информация за РАЗВОД?
Безплатна е-книга ще ви информира за важните особености.

При иск за развод ищецът трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Непосочени основания, настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод.

С иска за прекратяването на брака се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

За доказване на твърдениятате в исковата молба се използват всякакви доказателствени средства, включително разпит на свидетели относоно сочените обстоятелства.

С решението за допускане на развода съдът се произнася и относно вината за разстройството на брака, ако някой от съпрузите е поискал това.

Решението по дела за развод, поради разстройство на брака подлежат на въззивно и касационно обжалване.

В хода на делото е възможно съпрузите да постигнат взаимно съгласие за прекрятване на брака, в който случай излагат споразуение относон правните последици от прекратяването на брака, а именноместоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода. Така постигнатото споразумение се утвърждава от съда. В този случай съдът не се произнася относно въпроса за вината, а решението на подлежи на обжалване.


При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с нашата кантора онлайн, като кликнете тук.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Оставете коментар

You must be logged in to post a comment.

  • Най-популярни статиии