Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘обжалване’

Обжалване на наказателни постановления на КАТ

Снимка: Kougar На обжалване по съдебен ред подлежат една част от издадените наказателни постановления за нарушения на Закона за движенията по пътищата. Не подлежат на съдебно обжалване наказателните постановления, с които се налага административно наказание – глоба в размер до 50 лева. Наказателното постановление се издава въз основа на акт за установяване на нарушение и […]

Коментарите са изключени за Обжалване на наказателни постановления на КАТ

Когато работодателят иска да прекрати трудов договор

Когато работодателят има намерение да прекрати трудово договор със свой работник или служител, той се старае това да стане по такъв начин, че в последствие прекратяването на трудовото правоотношение да не бъде обжалвано по съдебен ред и да не се окаже осъден било да възстанови раотника на работа, било да злаща присъдено обезщетение. Най-удобният начин […]

Коментирайте

  
  • Най-популярни статиии