Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Публикации по темата ‘КАТ’

Акт от КАТ

Снимка: supportphotographer При установяване на нарушение контролните органи на полицията съставят акт за установяване на нарушението на нарушителя. Нарушителят има право в самия акт да направи своите възражения, както и да подаде  възраженията си в тридневен срок от дата на съставянето на акта. Денят, в който акта  е съставен не се брои, броенето започва от […]

Коментирайте

Обжалване на наказателни постановления на КАТ

Снимка: Kougar На обжалване по съдебен ред подлежат една част от издадените наказателни постановления за нарушения на Закона за движенията по пътищата. Не подлежат на съдебно обжалване наказателните постановления, с които се налага административно наказание – глоба в размер до 50 лева. Наказателното постановление се издава въз основа на акт за установяване на нарушение и […]

Коментарите са изключени за Обжалване на наказателни постановления на КАТ

  
  • Най-популярни статиии