Наематели в имота ни! Как да защитим интересите си още при сключване на договор?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Наематели в имота ни!...

Недвижимите имоти са най-предпочитаната инвестиция у нас, като възможността да бъдат отдавани под наем и да бъде получаван постоянен доход от тях, е привлекателна за много собственици. Често такива сделки се сключват чрез посредници, които изготвят договор за наем на стандартен формуляр, който не винаги отговаря на конкретната ситуация и не винаги успява да защити интересите на собственика по най-добрия възможен начин.

Сключване на договор за наем – за какво да внимаваме?

На първо място, в договора за наем следва да бъде уговорено предназначението, за което ще се ползва имота. Ако не е уговорено такова се смята, че имота ще се ползва според обичайното му предназначение, т.е. ако е жилищен – за живеене, ако е ателие – за извършване на творческа дейност.

На следващо място, много ясно да бъде посочено кои разноски се поемат от наемателите, и кои от собственика. Макар в закона да е посочено, че разходите свързани с обикновеното ползване на вещта се дължат от наемателя, а всички други от наемодателя – страните са свободни да уредят подробно коя страна кои разходи ще заплаща. Разпоредбата не е императивна и страните могат да договарят и в отклонение от нея. Освен това, подробното уреждане на задълженията на страните в договора спестява евентуални бъдещи спорове.

Някои наемодатели се договарят такса смет на имота да се заплаща от наемателя и само данък сгради да бъде за сметка на наемодателя.

Партида на името на наемателя, по отношение на консумативните разноски, заплащани от наемателя, е много полезна възможността, която комуналните дружества обикновено предвиждат в своите общи условия, а именно да се открие на партида на името на наемателя.

Така отношенията между съответното дружество и наемателя не са опосредени от наемодателя, и Топлофикация или ВиК дружеството има възможност да търси плащане на неплатените задължения направо от наемателя.

Не по-малко важно е да се предвиди как, кога и при какви условия наемодателят има възможност да посещава имота си, за да наглежда същия и да осъществява своеобразен контрол за изпълнение задълженията на наемателя.

На последно място, изключително важно е да се предвиди при какви условия се прекратява договора за наем. Автоматичното прекратяване на договора за наем, при определени обстоятелства изглежда много удобно.

На практика обаче се пораждат спорове към кой момент договора е прекратен, съответно дали в случаите когато е налице неплащане на наема може да се претендира наемната цена или искът следва да се предяви като обезщетение за ползване, на имота, което е дължимо след прекратяването на договора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.