Отказ от наследство вече може да бъде направен и от малолетно или непълнолетно лице

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Отказ от наследство вече...

Наследството е съвкупност от имуществени права и задължения, които едно лице притежава към момента на своята смърт. В този момент цялата съвкупност от права и задължения преминава към неговите наследници, които могат да приемат това наследство или да се откажат от него. Мотивите, поради които едно пълнолетно лице приема или не открито наследство са без значение.

След представяне на заявление за отказ или за приемане на наследство и при спазване на формата, в която следва да бъде направен, съдът без да има право на преценка, вписва отказ в специална книга, която се води от районния съд.

Доскоро обаче болшинството от съдебната практика приемаше, че малолетните и непълнолетните не могат да извършат отказ от наследство и съдът отказваше да вписва така направени откази. Съдилищата приемаха такива откази от наследство за недопустими, тъй като малолетните и непълнолетните не могат да извършват откази от своите права, по силата на изрична разпоредба на Семейния кодекс.

В живота има немалко случаи обаче, когато в наследството са включени само задължения, или задълженията са доста повече, отколкото имуществените права, и приемането на такова наследство означава да бъдат поети задълженията на наследодателя, което оставеното от него имущество не може да удовлетвори.

Каква е актуалната практика на ВКС?

В тези случаи, според актуалната практика на ВКС е допустимо да бъде направен отказ от наследство от името на малолетен, респективно непълнолетен наследник. Върховният съд приема, че отказът от наследство не означава отказ от права, и е допустимо да бъде извършен от ненавършило пълнолетие дете.

Този отказ обаче следва да се преценява с оглед на включените в наследството права и задължения. Районният съд, който разглежда подаденото заявление за отказ от наследство, следва да извърши преценка на правата и задълженията, включени в наследството, да съпостави стойността на активите и пасивите на наследствената маса, и ако отказът от наследство не противоречи на интересите на ненавършилото пълнолетие лице, да впише този отказ в особената книга на съда.

Отказът от наследство е изявление, което е неоттегляемо и преди да бъде извършено такова действие следва да бъдат съобразени последиците от него. Допускането на възможност и ненавършилите пълнолетие лица да се възползват от тази процедура с всички нейни законни последици, може да бъде оценено положително, и дълго чакано разрешение в българската съдебна практика. 

По този вечен в много по-голяма степен се защитават интересите на децата, които до момента нямаха възможност да се откажат изцяло от наследствени дългове.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.