Кредит в швейцарски франкове? Ето как вече може да бъдете компенсирани от поскъпването

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Кредит в швейцарски франкове?...

В близкото минало предлаганите банкови кредити в швейцарски франкове бяха един от най-актуалните банкови продукти, както и едни от най-търсените поради изключително изгодните условия към датата на договарянето им.

Последващо настъпилото историческо постъпване на швейцарската валута спрямо българският лев обаче тотално срина мита за изгодния банков кредит във франкове, което явление доведе и до рекорден брой просрочени и необслужвани кредити, фалити на предприятия, продажба на ипотекирани жилища и т.н. Доведе и до рекордна печалба за банките, които бяха сключили подобни договори за кредитиране.

Проблемът стана дотолкова наболял, че се наложи и Съдът на Европейския съюз да се произнесе в редица свои актове, че действащото законодателство на Европейския съюз не позволява кредитополучателят, т.е. потребителя на банковия продукт, да носи целия риск от валутните изменения и разлики, когато кредитът е отпуснат в чуждестранна валута.

Какво е новото от тази година

Противоречията в българската съдебна практика по въпросите, касаещи договорите сключени в швейцарски франкове бяха преодоляни тази година, когато Върховният касационен съд окончателно прие, че е недопустимо банката да реализира печалби, възлагайки курсовата разлика върху кредитополучателите.

Това означава, че всеки който е теглил и изплащал банков кредит в швейцарски франкове има право да търси от банката да му бъдат възстановени сумите, с които банката се е обогатила в следствие на нарастващия и поскъпващ валутен курс на швейцарския франк спрямо българският лев. Друга последица е от това е и възможността за предоговаряне на кредитите отпуснати в швейцарски франкове да бъдат преобразувани в евро или лева. Нещо повече, при определени условия е възможно да бъде прекратен и самият договор за банков кредит, без това да води до неблагоприятни последици и допълнителни разходи за кредитополучателя.

От изложеното следва, че потърпевшите от нищожните клаузи на банковите кредити най-накрая могат ефективно да реализират правото си на защита, и да бъдат компенсирани, или поне частично, за претърпените вреди от недобросъвестните практики на банките, които неизменно целят печалба на всяка цена.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.