Кога неустойката е нищожна при договори с мобилен оператор, за лизинг или при наем

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Кога неустойката е нищожна...

Договорите с продължително изпълнение са такива договори, по които правата на страните се упражняват и задълженията по него се изпълняват в определен, обикновено по-продължителен период от време. Най-често срещаният пример за такъв тип договор е този за наем – наемодателят предоставя за временно ползване своя движима вещ или недвижим имот, а наемателят заплаща месечен или седмичен наем.

И двете страни изпълняват задълженията си за продължителен период от време, а не еднократно. Такъв договор е и този за мобилни услуги.

Както във всеки друг договор, така и в договорите с продължително изпълнение е допустимо страните да гарантират своите интереси с договарянето на неустойка. С неустойката страните обезпечават изпълнението на насрещните задължения, и същата служи като обезщетение за вредите от неизпълнението на договора.

Договарянето на неустойка обаче е специфично и ако при нейното договоряне се нарушат добрите нрави, същата може да се обяви от съда за нищожна, което означава че страната в полза на която е уговорена неустойката търси нейното заплащне, съдът ще отхвърли тази претенция.

Кога неустойката би била в противоречие с добрите нрави при договорите с продължително действие?

Типичен пример за прекомерна неустойка е клауза в договор с мобилен оператор, която дава право на последния да претендира плащането на всички оставащи месечни абонаментни такси от договора, въпреки неговото прекратяване. В този случай уговорената в договора неустойка дава право на мобилния оператор да получи всички плащания по договора, дори и без да доставя услугата, за която е сключен договора.

Съдебната практика обаче приема, че така уговорена клауза за неустойка е нищожна, без значение на какво основание е прекратен договора.

По същия начин би могла да бъде уговорена и неустойка в договор за лизинг – лизингополучателят да плати оставащите суми по договора, въпреки прекратяването на същия и връщането на вещта, предмет на договора за лизинг. Такава неустойка обаче нарушава добрите нрави и на това основание се явява нищожна.

При такива ситуации, длъжникът може ефективно да възрази при предявен срещу него иск и да иска от съда да обяви клаузата за неустойка за нищожна.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.