Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Могат ли да ми откажат достъп до асансьора?

Живея на седмия етаж, а домоуправителят отказва да ми предостави чип от асансьора, аргументирайки се с неплатени от мен задължения към Етажната собственост. Правомерен ли е неговия отказ? Този въпрос беше ни беше зададен от страна на клиент.

Съгласно Закона за собствеността асансьора е обща част по своето естество. Такава общ част са и покрива и подпокривното пространство, комините, външните стени, външните врати на сградата, двора, стълбището, както и всички друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползване от етажните собственици.

Поставянето на чип на асансьора е въпрос на решение на общото събрание на етажните собстевници. Твърде често обаче то се прави с единствената цел да бъдат лишени от ползването на асаньора тези от тях, които откажат да заплащат разходите за управление и ползване на етажната собственост.

Законосъобразно ли е поставянето на чип?

Поставянето на чип на асансьора само за да бъде ограничен в ползването на тази обща част един от собствениците е незаконосъобразно. Без значение е причината за непредоставянето на чип до асансьора, тъй като тя във всички случаи би била противоправна.

Неплащането на каквито и да било суми, дължими от етажния собственик, не може да бъде основание за ограничаване на правото на собственост на етажния собственик.

Нещо повече, в съдебната практика е застъпено и становище, че решение на общото събрание на етажната собственост, с което се ограничава ползването на обща част от страна на съсобственик е нищожно, тъй като излиза извън компетентността на общото събрание и не обвързва етажните собственици.

Какви са възможностите срещу неизправен собственик?

Плащането на таксите и разноските за ползване и управление на общите части, поради които най-често се отказва достъп до асансьора би могло да бъде решено по законосъобразен начин. Това става с вземане на решение от общото събрание на етажната собственост за завеждане на дело срещу неизправния собственик, а не с мерки по „принудително“ ограничаване на ползването на асансьора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии