Получих искова молба от Топлофикация. Какво мога да направя?

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Получих искова молба от...

Получавате заповед за изпълнение от съда, от която разбирате че Топлофикация претендира от Вас задължения за топлинна енергия. Подавате възражение и смятате, че всичко е приключило.

След няколко месеца обаче получавате искова молба, към която са приложени множество документи – Топлофикация отново претендира същите суми, този път в исково производство.

Защо се претендират повторно сумите? Възражението Ви уважено ли е от съда?

Всъщност това е нормалното развитие на производството по сега действащия процесуален закон. Заповедта за изпълнение, която сте получили е издадена от съда без да е проверено дали искането на Топлофикация е основателно т.е. дали сумите, които се претендират са дължими.

След като сте подали възражение срещу заповедта за изпълнение, информация за това се изпраща на Топлофикация. В едномесечен срок от получаването на съобщението за направеното възражение дружеството може да подаде искова молба срещу Вас, за да докаже пред съда своето вземане.

Документите, които са приложени към исковата молба на Топлофикация са всъщност доказателствата, с които разполага Топлофикация и с които се опитва да докаже вземането си.

Какво можете да направите след като получите исковата молба?

След получаване на исковата молба имате едномесечен срок да подадете отговор, в който да изложите всички възражения срещу дължимостта на претендираното от Топлофикация вземане за топлинна енергия. Спазването на този срок е изключително важно, тъй като по-късно направените възражения няма да бъдат взети предвид от съда.

Освен това пропускането на срока за отговор, невземането на становище по получената искова молба и неявяването на делото, може да доведе до постановяване на неприсъствено решение – решение, с което съдът ще уважи изцяло исковете на Топлофикация, без даже да излага мотиви за това.

Какви възражения могат да бъдат използвани успешно срещу Топлофикация в този случай?

Обикновено всички се сещат за възражението за изтекла погасителна давност, която за вземанията за топлинна енергия е тригодишна.

Това възражение би могло да бъде успешно противопоставено на претенцията на Топлофикация, когато исковата молба включва претенция за начислена топлинна енергия за период извън последните три години, преди датата на образуване на делото от страна на Топлофикация.

Възможно е да бъдат направени и други възражения срещу дължимостта на сумите, като преценката за това е винаги конкретна и съобразена с доказателствата, които са представени по делото от страна на Топлофикация.

В някои от случаите би било достатъчно просто да бъдат направени възражения, а в други – да се представят доказателства в подкрепа на направените възражения.

Така например възможно е лицето, срещу което е предявена исковата молба да не се явява потребител на топлинна енергия, да е налице плащане преди образуването на делото, или например да е направен отказ от наследство, ако делото е било заведено срещу Ваш роднина.

Както виждате, каузата не само не е обречена, но има достатъчно различни възможности за възражения и действия, които може да се предприемат, когато получите искова молба от Топлофикация.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.