Има ли давност за данъците?

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Има ли давност за...

Абсолютната погасителна давност е понятие, което означава че едно вземане би могло да се погаси независимо от това дали неговия титуляр предприема действия за неговото събиране, които водят до спиране и прекъсване на давността.

В гражданското законодателство законодателят не е въвел тази давност, поради което всяко едно прекъсване на погасителната давност по отношние на гражданскоправно вземане пречи на давността да изтече. Хипотетично едно несъбираемо вземане би могло да продължи своята висящност за неопределен срок.

Как е уреден този въпрос по отношение на публичните задължения?

Публичните задължения, които са всички: задължения за данъци, такси, здравноосигурителни вноски и такива за общественоосигуряване се погасяват с изтичането на петгодишна давност, считано от първи януари на годината следваща тази, през която е следвало да бъде платено задължението.

Държавата в лицето на публичните изпълнители обаче е възможно да прекъсне тази давност като предприеме действия за принудително събиране на публичното вземане – да наложи запори или възбрани например.

Независимо обаче от това, какви действия предприемат публичните изпълнители и другите служители на НАП с изтичането на десетгодишна давност се погасяват всички публични задължения.

Давността не се прилага автоматично

Както обикновената, така и абсолютната давност обаче не се прилага служебно. Дори същата да е изтекла, публичния изпълнител няма да я приложи, докато задълженото лице не направи изрично възражение в писмена форма.

В случай, че публичният изпълнител откаже или не се произнесе в едномесечен срок, след подаване на възражението, отказът би могъл да се обжалва по административен ред.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.