Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Подпишете тук… под тази неправомерна клауза в договора за потребителски кредит

Има ли неравноправни клаузи в договора, който сключих и редно ли е търговецът да изготвя предварително договора, без да имам възможност да договоря условията по него?

Масовата практика на търговците и най-вече на банковите институции е именно такава – изготвяне на бланкови договори предварително, върху съдържанието на които потребителят не може да влияе.

В съчетание с общи условия, които са изготвени изцяло в интерес на търговеца /банката/, потребителят се оказва в изключително неизгодно положение.  Стига се до случаи, когато вноската по договора за кредит се увеличава и това води до невъзможност за пълното й погасяване, неизпълнение и последващо съдебно производство. Тези случаи обикновено се дължат на неравноправните клаузи в договорите.

Ето кога една клауза е неправомерна

Кога една клауза е неравноправна е въпрос, чиито отговор е даден от съдебната практика, съгласно която за да е една договорна клауза неравноправна следва да са налице следните предпоставки:

  1. Клаузата да не е индивидуално уговорена;
  2. Да е сключена в нарушение на принципа на добросъвестността;
  3. Да създава значителна неравнопоставеност между страните относно правата и задълженията – съществено и необосновано несъответствие между правата и задълженията на страните;
  4. Да е сключена във вреда на потребителя.

Едностранна промяна на договорения лихвен процент може да е неправомерна

Така например уговорка в договор за банков кредит, предвиждаща възможност на банката за едностранна промяна на договорния лихвен процент въз основа на непредвидено в самия договор основание, което не е свързано с обективни външни обстоятелства, а зависи изцяло от волята на търговеца, е неравноправна.

Възможно е промяната в лихвения процент да е законосъобразна и търговецът да има право да я извърши. Това обаче следва на първо място да е предвидено в договора, като критериите при които лихвата би могла да бъде променена следва да са ясни и разбираеми за потребителя, като това е задължение на банката, произтичащо от Закона за защита на потребителите. /чл. 147, ал. 1 ЗЗП/.

Това законово правило е гаранция за възможността на потребителя за предвиди промените в договора и по-конкретно в първоначалния размер на лихвата, а също и да има предварителна информация за дължимата от него месечна вноска.

Установяването, че клаузата позволяваща на търговеца едностранно да измени лихвения процент е неравноправна, води до запазване на предварително и изрично уговорения в договора лихвен процент. В случай, че е предявена съдебна претенция, съдът следва да отхвърли разликата между претендираната лихва и действително уговорената такава.

Каква е съдебната практика

В съдебната практика вече са често срещани и дела на потребители, заведени срещу търговеца /банката/, за връщане на недължимо получени суми, които са били надвнесени от потребителя именно заради едностранно и противоправно увеличение на първоначално уговорения лихвен процет.

Адв. Ирена Джаджарова

Адв. Константин Стойчев

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии