Подпишете тук… под тази неправомерна клауза в договора за потребителски кредит

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Подпишете тук… под тази...

Има ли неравноправни клаузи в договора, който сключих и редно ли е търговецът да изготвя предварително договора, без да имам възможност да договоря условията по него?

Масовата практика на търговците и най-вече на банковите институции е именно такава – изготвяне на бланкови договори предварително, върху съдържанието на които потребителят не може да влияе.

В съчетание с общи условия, които са изготвени изцяло в интерес на търговеца /банката/, потребителят се оказва в изключително неизгодно положение.  Стига се до случаи, когато вноската по договора за кредит се увеличава и това води до невъзможност за пълното й погасяване, неизпълнение и последващо съдебно производство. Тези случаи обикновено се дължат на неравноправните клаузи в договорите.

Ето кога една клауза е неправомерна

Кога една клауза е неравноправна е въпрос, чиито отговор е даден от съдебната практика, съгласно която за да е една договорна клауза неравноправна следва да са налице следните предпоставки:

  1. Клаузата да не е индивидуално уговорена;
  2. Да е сключена в нарушение на принципа на добросъвестността;
  3. Да създава значителна неравнопоставеност между страните относно правата и задълженията – съществено и необосновано несъответствие между правата и задълженията на страните;
  4. Да е сключена във вреда на потребителя.

Едностранна промяна на договорения лихвен процент може да е неправомерна

Така например уговорка в договор за банков кредит, предвиждаща възможност на банката за едностранна промяна на договорния лихвен процент въз основа на непредвидено в самия договор основание, което не е свързано с обективни външни обстоятелства, а зависи изцяло от волята на търговеца, е неравноправна.

Възможно е промяната в лихвения процент да е законосъобразна и търговецът да има право да я извърши. Това обаче следва на първо място да е предвидено в договора, като критериите при които лихвата би могла да бъде променена следва да са ясни и разбираеми за потребителя, като това е задължение на банката, произтичащо от Закона за защита на потребителите. /чл. 147, ал. 1 ЗЗП/.

Това законово правило е гаранция за възможността на потребителя за предвиди промените в договора и по-конкретно в първоначалния размер на лихвата, а също и да има предварителна информация за дължимата от него месечна вноска.

Установяването, че клаузата позволяваща на търговеца едностранно да измени лихвения процент е неравноправна, води до запазване на предварително и изрично уговорения в договора лихвен процент. В случай, че е предявена съдебна претенция, съдът следва да отхвърли разликата между претендираната лихва и действително уговорената такава.

Каква е съдебната практика

В съдебната практика вече са често срещани и дела на потребители, заведени срещу търговеца /банката/, за връщане на недължимо получени суми, които са били надвнесени от потребителя именно заради едностранно и противоправно увеличение на първоначално уговорения лихвен процет.

Адв. Ирена Джаджарова

Адв. Константин Стойчев

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.