Прави ли завещанието автоматично лицето, в полза, на което е извършено собственик на завещаното имущество

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Прави ли завещанието автоматично...

Във връзка със спор за собственост по отношение на недвижим имот за съвет към мен се обърна една клиентка. Тя се беше снабдила с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка за място с къща в покрайнините на София. Сега претенции към имота проявяваше нейната племенница, която твърдеше, че е придобила идеална част от имота по наследство от своя баща, който пък бил придобил имота по завещание.

Госпожата, която се беше обърнала към мен за съвет се интересуваше каква е опасността, ако се стигне до съд да загуби част от имота и дали претенциите на племенницата ѝ са основателни. Клиентката твърдеше, че бащата на племенницата ѝ, от когото последната твърдяла, че е наследила имота никога не е проявявал никакъв интерес към имота, нямал е никакви претенции относно същия.

Ето и какъв е отговорът на така поставения проблем:

Завещанието е едностранна сделка, извършена от завещателя за след неговата смърт в полза на определено лице. Смъртта на завещателя и обявяването на наследството обаче не прави автоматично лицето, в полза, на което е извършено завещанието, собственик на завещаното имущество. За да стане това лице собственик на завещаното имущество, е необходимо още лицето, в полза, на което завещанието е извършено да приеме завещанието.

Приемането на завещанието може да бъде извършено по два начина. Единият е чрез нарочен акт, адресиран до районния съд по местооткриване на наследството – там, където е било последното местожителство на починалото лице. Така извършеното приемане на наследството се вписва в специална книга при районния съд.

Другият начин е чрез конклудентни действия, от които може да се направи обоснован извод, че лицето, в полза, на което е направено завещанието е приело наследството. Такива действия могат да бъдат от най-различен характер и при спор, във всеки отделен случай подлежи на преценка дали тези действия съставляват приемане на наследството. Такова действие би могло да бъде например разпореждане с покъщнина, изплащане на дълг на наследодателя, влизане във владение в завещаните имоти, предприемане на действия по разпореждане със завещаното имущество като например, предявяване на иск за предаване на владението върху завещаните имоти, завеждане на установителен иск за собственост, иск за делба и др. подобни.

Какво се установи в конкретния казус?

Бащата на племенницата на клиентката ни, не беше предприел никакви действия, чрез които да демонстрира, че счита имота за свой. Не беше приел завещаното имущество и следователно не беше станал собственик на същото. По тази причина след неговата смърт, дъщеря му не би могла да наследи завещаното имущество, тъй като нейният баща никога не е придобил собствеността върху същото.

За да бъде придобито едно наследство по завещание, освен да почине лицето, което е извършило завещателното разпореждане и завещанието да бъде обявено от нотариус, е необходимо още завещанието да бъде прието от лицето, в полза, на което същото е направено. Приемането може да се извърши чрез нарочен акт до районния съд или чрез конкретни действия, от които може да се направи извода, че лицето, в полза, на което завещанието е направено счита имота за свой.

В случай че завещанието не бъде прието, то лицето, в полза, на което същото е извършено няма да стане собственик на завещаното имущество и съответно нито ще може да се разпорежда с това имущество, нито това имущество ще може да бъде наследявано от неговите наследници.

В разглеждания случай клиентктата, която се обърна към мен за съвет може да възрази, че бащата на племенницата никога не е приемал завещаното имущество, поради което не е придобил собствеността върху същото и следователно неговата дъщеря не е наследила това имущество след неговата смърт.

Ако се стигне до съд, в тежест на племенницата е да докаже, че е налице съсобственост по отношение на спорния имота между нея и клиентката, която се обърна към мен за съвет.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.