Павлов иск. Давност и защита по чл. 135 от ЗЗД [Казус в кантората]

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Павлов иск. Давност и...

„ Има ли давност за водене на отменителен иск по чл. 135 от ЗЗД? “

Днес със запитване към екипа ни се обърна кредитор, който не можеше да събере вземането си от имуществото на своя длъжник. Ето какъв беше казусът:

Кредиторът заел пари на свой познат през 2007 година, с уговорката сумата да бъде върната три години по-късно. Понеже заемната сума не била върната в уговорения срок, кредиторът предявил иск и осъдил длъжника да му плати дължимата сума. Воденето на делото отнело немалко време, но накрая през 2014 год. кредиторът се снабдил с изпълнителен лист и образувал изпълнително дело срещу длъжника. По принудителен ред успял да събере малка част от дължимата сума.

Длъжникът сменил няколко работи от момента на образуване на изпълнителното дело и кредиторът успял да събере чрез запор от заплатата му определена част от дълга. После обаче длъжникът се пенсионирал и размерът на пенсията му не позволявал да се правят удръжки от нея. Длъжникът не притежавал друго имущество, срещу което да бъде насочено принудителното изпълнение.

Кредиторът бил достатъчно активен през годините и искал от съдебния изпълнител да предприеме изпълнителни действия срещу длъжника, които да доведат до събиране на дълга. При последното си посещение при съдебния изпълнител последният му казал, че през 2009 год. длъжникът бил прехвърлил чрез дарение единственото си жилище на дъщеря си и че кредиторът можел да развали тази сделка и да насочи принудителното изпълнение спрямо прехвърления имот.

Сега кредиторът се интересуваше дали и как да развали договора, с който длъжникът е дарил имота на дъщеря си…

Искът, който съдебният изпълнител е имал предвид е с правно основание чл. 135 ЗЗД. Касае се за така наречения Павлов иск, при който кредитор може да обяви спрямо себе си за недействителна сделка, която длъжникът е извършил, за да намали имуществото си и по този начин да увреди интересите на кредитора като последният губи възможността да насочи принудителното изпълнение спрямо имущество, с което длъжникът се е разпоредил. При уважаването на този иск, имуществото остава в собственост на лицето, на което длъжникът е прехвърлил имота, но кредиторът може да насочи принудителното изпълнение срещу това имущество, независимо, че то е собственост на трето лице.

Съдебният изпълнител е посъветвал кредитора да предяви именно този иск, за да може, след като бъде установено, че дарението на имота е извършено с цел да бъдат увредени интересите на кредитора, принудителното изпълнение да бъде насочено срещу дарения имот, независимо, че той вече не е собственост на длъжника, а на неговата дъщеря.

Давност при Павлов иск…

Има ли интерес в случая кредиторът да предяви подобен иск?

В разглеждания случай увреждащата сделка – дарението на имота от длъжника на неговата дъщеря е извършено през 2009 година. Оттогава до сега са изминали повече от пет години, а това означава, че искът по чл. 135 от ЗЗД , ако бъде предявен, ще се окаже погасен по давност и лесно само на това основание, при възражение за давност от страна на ответника, ще бъде отхвърлен.

Правото на иск на кредитора за обявяване за недействителни спрямо него на действия, с които длъжникът го уврежда възниква с извършване на увреждащото действие, което в случая се явява сключеният договор за дарение. От този момент започва да тече погаситенлата давност за предявяване на иска по чл. 135 ЗЗД, която е петгодишна, доколкото не е предвидено друго в закона /чл. 110 ЗЗД/.

В случая кредиторът е имал възможност до изтичане на петгодишен срок от датата на извършване на дарението през 2009 год. да предяви отменителен иск спрямо длъжника и дъщеря му за обявяване на дарението за недействително спрямо него Към момента обаче искът е погасен по давност и кредиторът няма интерес от предявяването на подобен иск, който лесно би могъл да бъде отхвърлен с възражение за давност.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.