Какво е значението на факта, че не всички етажни собственици притежават част от мястото, в което е изградена тяхната сграда?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Какво е значението на...

Днес със запитване по въпрос, касаещ междусъседски спорове към мен се обърна г-н С. Неговият казус е следният: Той живее в жилищна сграда в кв. “Лозенец”. Към жилищната сграда имало прилежащо дворно място, което живущите в сградата използвали за паркиране. Мястото обаче било недостатъчно всички живущи да могат да паркират автомобилите си, поради което възникнал спор, кой и как да паркира в мястото.

Предстояло провеждане на Общо събрание на етажните собственици, на което щяло основно да се разглежда този спорен въпрос.

В хода на разговора се установи, че мястото, в което е построена сградата не се притежава от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата, а само на част от тях. Този факт е от изключително значение при разрешаване на възникналия спор, поради следните обстоятелства:

При положение, че земята се притежава само от част от етажните съсобственици, а не от всички тях, то земята не съставлява обща част на етажните съсобственици, съгласно чл. 38 ЗС. При това положение само съсобствениците на земята могат да вземат решение относно начина на нейното ползване. Общото събрание на етажните собственици не е компетентно да взема решение относно управлението на тази земя, защото в Общото събрание се включват всички етажни собственици, включително и тези, които нямат никакви права по отношение на земята, поради което последните не могат нито да управляват, нито да се разпореждат със същата.

В случая спорът относно начина на ползване на земята следва да се разреши по решение на  лицата, притежаващи повече от половината от идеалните части по отношение на земята. В случая е приложима разпоредбата на чл. 32, ал. 1 ЗС, предвиждаща, че общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. А съгласно, разпоредбата на ал. 2 от същата разпоредба, ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, районният съд, по искане на който и да е от съсобствениците, решава въпроса, взема необходимите мерки и ако е нужно, назначава управител на общата вещ.

Ако въпреки гореизложеното бъде взето решение на ОС на ЕС относно ползването на земята, която в случая не се явява обща част на всички етажни съсобственици, това решение би било нищожно и не би произвело правно действие.

В случая, за да се разреши спора, е необходимо съсобствениците само на земята да вземат решение относно нейното управление и ползване. Решението се приема с мнозинство на собствениците, притежаващи повече от половината от идеалните части само от земята. Общото събрание на етажните собственици не е компетентно да взема решение кой от етажните съсобственици да паркира в имота, при положение, че земята не се притежава от всички етажни съсобственици и следователно не е обща част на сградата.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.