Какво е значението на връчването на заповед за прекратяване на трудов договор?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Какво е значението на...

При мен днес дойде г-н Х., който имаше въпроси, свързани с неговото уволнение. Работодателят му искаше да прекрати трудовото му правоотношение поради липса на качества  за изпълнение на трудовите задължения. Г-н Х. като беше разбрал от колеги за намерението на своя работодател, беше побързал да си вземе болничен и да не се яви на работа.


От службата му звънели неколкократно да го канят да се яви да разпише някакви документи –  явно заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение.
Г-н Х. считаше, че работодателят му неправомерно прекратява трудовия му договор и искаше да обжалва законосъобразността на уволнението. Именно затова беше дошъл в кантората – да предявим иск за признаване на уволнението за незаконно.

Има ли основание г-н Х. да предяви иск за признаване на уволнението за незаконно преди да му е връчена заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение?

Именно от отговора на този въпрос зависи дали г-н Х. има правен интерес към момента, преди да му е връчена заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, да обжалва законосъобразността на уволнението. В случай, че искът се окаже преждевременно предявен, то същият би се оказал недопустим и делото следва да бъде прекратено, без съдът да се произнесе по същество дали уволнението е незаконно или не.

Отговорът на рака поставения въпрос е следният:
За да има основание да бъде оспорвана законосъобразността на прекратяването на трудовото правоотношение, трудовото правоотношение трябва първо да бъде прекратено. Прекратяването на трудовото правоотношение, от своя страна, настъпва с връчване на заповедта за прекратяване на  договора, а когато трудовият договор се прекратява с изтичане на срок за предизвестие, прекратяването настъпва след настъпването на срока, посочен в предизвестието.

Преди да е връчена заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, не може да се приеме, че е настъпило прекратяване на трудовото правоотношение.

Поради изложените съображения, ако г-н Х. побърза да предяви иск за оспорване законосъобразността на уволнението преди да му е връчена заповедта за прекратяването на трудовия договор, то така предявеният иск би се оказал преждевременно предявен. Трудовото правоотношение до връчване на заповедта за прекратяването му продължава да съществува и всъщност няма какво да се оспорва. Искът би бил недопустим.

Вместо да губи време и да не се явява на работа, за да не може да му бъде връчена заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, ако иска да оспорва законността на уволнението, г-н Х. трябва по възможно най-бързия начин да получи заповедта за прекратяване на трудовия му договор. От получаването на заповедта, в двумесечен срок той може да оспори законността на уволнението по съдебен ред.

В случая укриването и отказът да  се получи заповедта за уволнение не е решение на проблема. Подобно поведение само забавя защитата на г-н Х., чрез която да се установява, че работодателят неправомерно е прекратил трудовото правоотношение.

Ето защо посъветвах г-н Х. да се яви на работа, за да получи документите, които работодателят се опитва да му връчи, след което да дойде, за да обжалваме законосъобразността на уволнението.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.