Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Днес със запитване към кантората се обърна г-н М., във връзка със следия казус:

Бил сключил предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата, на който се задължил да закупи един апартамент. Понеже продавачът се  отметнал от обещанието си да продаде имота, г-н М. беше обявил по съдебен ред предварителния договор за окончателен. После трябвало да изплати покупната цена на имота в двуседмичен срок от решението за обявяване на предварителния договор за окончателен. Отишъл с парите до дома на продавача, но последният отказал да получи плащането.  Тогава г-н М. се опитал да открие банкова сметка на името на продавача, по която да му преведе парите, но в банката отказали да направят това.

Сега г-н М. беше получил искова молба от продавача за обезсилване н съдебното решение за обявяване на предварителния договор за окончателен, поради неплащане на покупната цена на имота в законоустановения срок за това.

Г-н М. беше силно притеснен, а и ядосан, тъй като той имал желанието да плати, но поради отказа на продаваа да получи плащането, не могъл да направи това.

Какви са правата на г-н М. и действително ли при така създалата се ситуация продавачът има право да обезсили съдебното решение, с което предварителния договор е обявен за окончателен?

При обявявне на предварителен договор за окончателен, ако покупната цена не е платена, тя трябва да се заплати в двуседмичен срок от влизане в сила на съдебното решение за обявяване на предварителния договор за окончателен. Ако купувачът не плати цената в този срок, продавачът може да иска обезсилване на съдебното решение за обявяване на предварителния договор за окончателен, като обезсилването също се извършва по съдебен ред.

В случая обаче купувачът е направил всичко възможно да заплати цената на продавача. Купувачът е потърсил продавача с намерението да му заплати продажната цена на имота. Последният обаче е отказал да получи плащането. По този начин продавачът сам се е поставил в забава да получи плащане на цената на имота. Отказът на продавача да получи плащане не е равнозначен на неизпълнение на задъжението на купувача да плати цената на имота. Продавачът не може да черпи права от неправомерното си поведение. Неговият отказ да получи продажната цена за имота не може да е основание за обезсилване на съдебното решение за обявяване на предварителния договор за окончателен, каквото право продаваъчт щеше да има, ако купувачът не беше готов да плати сумата в законоустановения за това срок.

Г-н М. следва да подаде отговор на исковата молба, с която се иска обезсилване на съдебното решение за обявяване на предварителния договор за окончателен, в който отговор трябва да посочи, че е отишъл до дома на продавача с намерението да плати цената на имота, но продавачът е отказал да получи продажната цена на имота. Доказването на тези факти и обстоятелства е напълно достатъчно, за да бъде искът на продавача за обезсилване на съдебното решение за обявяване на предварителния договор за окончателен отхвърлен като неоснователен.

Г-н М. няма задължение да търси други способи за заплащане на продажната цена, като например отваряне на банкова сметка на името на продавача, по която да плати цената на имота, за да трябва да доказва, че се е опитал да отвори такава банкова сметка, но това му е било отказано от съответната банка.

Достстъчно е г-н М. да докаже, че е имал готовност да плати цената, но продавачът е отказал да получи плащане.  Това твърдение може да се докаже чрез свидететслки показания.

Отказът на продавача да получи плащане на продажната цена на имот по обявен предварителен договор за окончателен не може да се приравни на неизпълнение на задължението на купувача да плати цената, поради което не е основание за обезсилване на съдебно решение за обявяване на предварителен договор  за окончателен.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.