Дължат ли се лихви на Топлофикация при неплащане на сметките в срок

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Дължат ли се лихви...

Съгласно Общите условия на Топлофикация, лихви за забава върху задължения за топлинна енергия, се начисляват, ако задълженията не бъдат заплатени след публикуването на изравнителните сметки на абонатите на сайта на Топлофикация.

Справка за задълженията за топлинна енергия, начислени за жилищата си, потребителите могат да направят по абонатен номер на сайта на Топлофикация, който абонатен номер е посочен във всяка сметка от Топлофикация.

Има ли обаче основание Топлофикация да претендира заплащането на лихви в случай, че задълженията за топлинна енергия не бъдат заплатени в срок?

По правило, всяко парично задължение трябва да бъде платено в срок, а когато срокът за това е пропуснат, се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва. Може да ползвате този калкулатор, за да изчислите законна лихва.

Оттук идва и въпросът:

Как се определя срокът за плащане на паричните задължения?

Ако този срок не може да бъде определен по безспорен начин, не възниква и задължението за заплащане на обезщетение за забава.

Изискването е изравнителните сметки да бъдат платени към момента на публикуването им на сайта на Топлофикация, след който момент ако не бъдат платени, се начисляват лихви за забава. Така определеният срок за заплащане на задълженията за топлинна енергия по изравнителните сметки на Топлофикация създава немалко неясноти.

  • Първо, никъде не се съдържа информация на коя дата изравнителната сметка на всеки абонат е качена на сайта на Топлофикация. Потребителят не може да бъде задължен ежедневно да проверява дали неговата изравнителна сметка вече не е качена на сайта на дружеството.
  • Второ, никой не е длъжен да разполага с достъп до интернет и с техническо устройство – компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон, или някакво друго средство за достъп до Интернет, за да следи дали изравнителната му сметка за задължения към Топлофикация е качена на сайта на дружеството.

Поради изложените съображения, независимо какво пише в Общите условия на Топлофикация, лихви за забавено плащане на задължения за топлинна енергия за задължения по изравнителни сметки не следва да се дължат.

Това е така, тъй като не е ясно към кой момент задълженията трябва да се платят. Не е ясно на коя дата сметките са качени на сайта на Топлофикация. Освен това няма как да се установи, към кой момент абонатите са узнали за качването на тези сметки на сайта на Топлофикация и дали изобщо са узнали за тях, тъй като няма как абонатите да бъдат задължение да имат достъп до интернет, за да следят на коя дата Топлофикация ще качи изравнителните сметки на своя сайт.

Поради изложените съображения, лихви за неплатени задължения по изравнителни сметки към Топлофикация не се дължат.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.