Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Какво е значението на решението на ОС на ООД за търсене на отговорност за причинени вреди на дружеството от бивш управител?

Днес при мен дойде г-жа М., силно обезпокоена. Поводът за нейното притеснение е, че беше осъдена на първа инстанция да заплати сумата от 12 548 лева – обезщетение за причинени на дружество с ограничена отговорност вреди, чийто управител била преди три години.

Тя имаше 14-дневен срок да обжалва решението и се питаше дали има смисъл да обжалва това решение или обжалването само би я натоварило с допълнителни разходи.

След проверка на документите по делото, с които г-жа М. разполагаше се установи, че липсва взето решение на Общото събрание на Дружеството с ограничена отговорност за завеждане на иск срещу г-жа М. в качеството ѝ на бивш управител на дружеството за търсене на отговорност за причинени вреди на дружеството.

Този факт е от изключително значение в случая.

Какво е значението на решението на ОС на ООД за търсене на отговорност за причинени вреди на дружеството от бивш управител?

Наличието на решение на ОС за търсене на отговорност на бивш управител на ООД за причинени вреди на дружеството е от изключително значение. Без такова решение иск за отговорност срещу управителя не следва да се предявява и ако все пак такъв иск бъде предявен, той би бил недопустим. Това означава, че делото не следва да се разглежда от съда, а следва да се прекрати.

За допустимостта на иска съдът следи във всеки един момент. Няма пречка делото да бъде прекратено и от съда, който го разглежда при обжалване на първоинстанционното решение.

Иск за търсене на отговорност от бивш управител на дружество с ограничена отговорност за вреди, причинени на дружеството е недопустим.

Това е така, тъй като Общото събрание на съдружниците, за търсене на имуществена отговорност за причинени на дружеството вреди от управител, който към датата на предявяване на иска е заличен от Търговския регистър, представлява абсолютна процесуална предпоставка за предявяване на този иск. Законът е възложил на ОС, като върховен орган на дружеството, правото на преценка дали да търси или не имуществените последици от управителя (в т. ч. и бивш); В изключителната компетентност на ОС е предоставена възможността з да взема решения за опрощаване на отговорността на управителя.. В този смисъл е и съдебната практика – например: Р Е Ш Е Н И Е № 245 от 19.01.2017 г. по гр.д.№ 1428/2016 год., III Г.О.

Предвид изложеното, г-жа М. има интерес да обжалва първоинстанционното решение. Въззивния съд следва да прекрати делото и да обезсили първоинстанционното решение. Тъй като липсва решение на ОС за търсене на отговорност от бивш управител за вреди, причинени на дружеството, г-жа М. не може да бъде подведена под отговорност.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.