Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Съставлява ли частичното плащане признание на целия дълг и прекъсва ли то давността относно неплатената част от дълга

Днес в кантората дойде г-н Т., който имаше следния въпрос: Срещу него през 2012год. беше образувано изпълнително дело пред ЧСИ за събиране на задължения по банков кредит. Съдебният изпълнител не беше успял да събере дълга от имуществото на г-н Т. в продължение на повече от две години, нито беше предприемал валидни изпълнителни действия през този период от време. Изпълнителното дело беше прекратено по силата на закона. Освен това имаше основания да се твърди, че самото вземане е погасено по давност и на това основание същото можеше да отпадне, ако се заведе дело срещу кредитора, за  да  може г-н Т. да се  позове на изтекла погасителна давност.

При съдебният изпълнител обаче при запитване дали вземането му не е погасено по давност, г-н Т. беше получил отрицателен отговор. Причината за това била, че през годините г-н Т. бил направил няколко доброволни плащания. От кантората на ЧСИ заявили на г-н Т., че така направените частични плащания прекъсвали давността относно цялото вземане, защото с тях г-н Т. признавал дълга. Така за г-н Т. възникнал въпросът дали частичното плащане на парично задължение представлява признание на цялото вземане, имащо за последица прекъсване на давността за неплатения остатък от задължението. От отговора на този въпрос зависи дали г-н Т. може да се освободи от задължението за заплащане на оставащата част от дълга или не.

Отговорът на така поставеният въпрос е, че частичното плащане не съставлява признание на дълга и не прекъсва давността относно неплатените суми. Това, което е платено доброволно, е получено с основание и не подлежи на възстановяване от страна на кредитора. Частичното плащане обаче няма за последица признание на цялото задължение, с което признание да може да се приеме, че се прекъсва давността относно цялото вземане. В този смисъл е последователната практика на ВКС, обективирана в решения като решение № 255 по т.д.№ 145 / 2012 г. на І т.о., реш.№ 215 по т.д.№ 456/2012 г. на ІІ т.о. , реш.№ 161 по т.д.№ 1934/2014 г. на І т.о. на ВКС и др./ В тях безпротиворечиво е възприето, че частичното плащане на едно задължение не съставлява признание за цялото задължение и няма за последица прекъсване на давността относно същото. В този смисъл е и едно от най-новите решения на ВКС № 26 от 24.07. 2018 год. на т.к. на ВКС.

Защо тогава при съдебния изпълнител са казали на г-н Т., че частичното плащане съставлява признание на цялото задължение и прекъсва давността относно същото?

Работата на съдебния изпълнител е да събира сумите, за които пред него е представен изпълнителен лист. Ако длъжникът плати доброволно дълга, въпреки че вземането е погасено по давност, съдебният изпълнител има основание да получи сумата. Освен това ЧСИ не е органът, който е компетентен да решава дали едно вземане е погасено по давност или не. Тези правомощия има само съдът.

Длъжник, който смята, че задължението му е погасено по давност, може да предяви иск срещу кредитора си, за да установи този факт. Ако е направил частични плащания на дълга, този факт не е пречка да предяви иск, за да установи, че остатъкът от дълга  е погасен по давност и не може да се събира по принудителен ред. Искът на длъжника би бил основателен, тъй като частичното плащане не съставлява признание на дълга и не прекъсва давността относно неплатената част от дълга.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.