Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

„ Кой е задължен да плаща на Топлофикация? “-  собственикът на имота или ползвателят, на когото ползването на имота е предоставено с бракоразводно решение

Днес при мен дойде г-ж Ж. със следния казус:

Беше получил искова молба от Топлофикация, която го съдеше за задължения за неплатена топлинна енергия, начислени по отношение на имот, съставляващ бивше семейно жилище на него и съпругата му, с която вече бяха разведени. Имотът съставлявал тяхна съпружеска имуществена общност, прекратена с развода помежду им. След развода имота останал в обикновена съсобственост, като всеки притежава по ½ идеална част от същия.

По силата на бракоразводното решение имотът беше предоставен за ползване от неговата съпруга. Тя ползвала имота, но не плащала начислените консумативни разходи към Топлофикация. Сега Топлофикация претендираше заплащане на сумата и от г-н Ж. и от бившата му съпруга, като от всеки търсеше по половината от дълга.

Г-н Ж. искаше да разбере дали има основание да се твърди, че само бившата му съпруга е задължена да заплаща задълженията за начислена топлинна енергия към Топлофикация, при положение, че само тя ползва имота и ползването на имота ѝ е предоставено по силата на бракоразводното решение или и той в качеството си съсобственик на имота, дължи по отношение на Топлофикация половината от  начислените задължения.

Въпросът е от особено значение. От една страна ползването на имота е предоставено на съпругата по силата на бракоразводно решение. Реално тя е потребила начислената топлинна енергия. От друга страна мъжът е съсобственик на имота и като такъв с основание може да се приеме, че дължи такси и консумативи за същия имот.

Отговорът на така поставеният въпрос, се свежда до следното:

Бившите съпрузи, в качеството си на съсобственици по отношение на имота, който е съставлявал тяхно семейно жилище дължат по отношение на Топлофикация суми за начислени задължения за разходвана топлинна енергия, като всеки от тях дължи такава част от задължението, отговаряща на правото му на собственост в общия имот.

Г-н Ж. и бившата му съпруга имат равни дялове от правото на собственост по отношение на бившето семейно жилище и всеки един от тях дължи на Топлофикация по половината от дълга. Този извод не се променя, независимо, че ползването на имота е предоставено на жената по силата на бракоразводното решение. И двамата бивши съпрузи дължат спрямо Топлофикация по половината от начислените задължения, защото се явяват собственици на имота.

Това правило няма да се приложи само, ако този съпруг, на когото по силата на бракоразводното решение е предоставено ползването на имота е сключил договор с Топлофикация за доставка на топлинна енергия. В този случай задължено лице по отношение на Топлофикация се явява само с този съпруг, на когото е предоставено ползването на имота. Другият съпруг, който не ползва имота няма да дължи на Топлофикация каквито и да било суми за начислените задължения за доставена топлина енергия.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.