Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Кои е задължен да плаща на Топлофикация –собственикът или наемателят на едно жилище

Г-жа Т. отдава под наем недвижим имот от години, с доходите от който подпомага своята издръжка, тъй като пенсията й не е достатъчна, за да посрещне ежедневните си нужди.  Ето с какъв проблем се сблъска тя  с последните си наематели, във връзка, с което дойде при мен за консултация:

Наемателите плащали редовно наема си и тя била доволна от този факт. Живели в имота около две години, след което ненадейно един ден си събрали вещите и напуснали. Не след дълго  служители а Топлофикация се обадили по телефона на г-жа Т. , за да я информират, че има неплатени задължения за топлинна енергия по отношение на същия имот. Така г-жа Т.  разбрала, че наемателите не си плащали задълженията към Топлофикация през периода от време, през който ползвали имота, а това било повече от две години. Сега  от Топлофикация претендирали от г-жа Т. сумата от над 2700 лева, което било близо до сумата, която тя получила като наем от своя имот за същия период.

Г-жа Т. идваше за съвет дали Топлофикация има право да търси от нея неплатените суми за начислена топлинна енергия или  задължени лица се явяват наемателите, които реално са ползвали имота през периода, за който Топлофикация имаше претенции.

Ето и отговора на така поставения въпрос:

Правилото:

Задължени лица по отношение на Топлофикация за заплащане на начислените суми за топлинна енергия се явяват собствениците на имотите или ползвателите с вещно право на ползване по отношение на тези имоти. Ако те отдават имота си под наем и наемателите не плащат задълженията за консумативи, включително и тези към Топлофикация,  собствениците, съответно ползвателите с право на ползване, могат да имат претенции спрямо наемателите си и да искат от тях да им заплатят сумите, дължими към Топлофикация. В отношенията с Топлофикация обаче задължени лица за заплащане на начислените задължения за топлинна енергия се явяват собствениците на имотите, съответно ползвателите с вещно право на ползване. И Топлофикация има право да претендира от тях начислените задължения, а не от наемателите.

Изключението

От горното правило има изключение. Ето какво е то:

Само в случай, че между наемателите и Топлофикация има индивидуално сключен договор за доставка а топлинна енергия, тогава задължени лица за заплащане на задълженията за топлинна енергия по отношение на наетите под наем имоти се явяват наемателите, а не собствениците, респективно ползвателите с вещно право на ползване по отношение на имотите.

Как г-жа Т. да защити интересите си

Предвид отговора на въпроса, г-жа Т. се явява задължено лице да заплати на Топлофикация начислените задължения за разходвана топлинна енергия, независимо, че не тя, а нейните наематели са ползвали имота през визирания период от време. Тя е собственик на имота и като такъв дължи по отношение на Топлофикация начислените суми за топлинна енергия, независимо, че реално не тя е ползвала услугите на Топлофикация. Тя има право да съди наемателите да й заплатят задълженията за топлинна енергия, начислени за нейния имот, през времето, през което те са ползвали имота. Тя има това право, дори да не е платила на Топлофикация претендираните задължения.

За в бъдеще, ако иска да избегне подобни неприятни ситуации, г-жа Т. може да изисква от своите наематели да сключват индивидуални договори с Топлофикация. Така, ако наемателите решат да не плащат задълженията си, Топлофикация ще може да претендира дължимите суми направо от наемателите и няма да безпокои собственика на имота.

Само в случай, че има сключен индивидуален договор между наемателя и Топлофикация, задължено лице за заплащане на задълженията към Топлофикация ще се окаже наемателя. Във всички останали случаи задължено лице е собственикът на жилището.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.