Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Правата на неползващият съпруг срещу този, който ползва имота

Днес при мен дойде г-н Т. със следния въпрос: Преди две години се беше развел със съпругата си. По силата на бракоразводното решение семейното  жилище, което било закупено по време на брака и съответно съставлява обща тяхна собственост било предоставено за ползване на съпругата и ненавършилото тогава пълнолетие общо дете на страните.

Г-н Т. е собственик на половината имот, но от собствеността си той не извлича никакви облаги. Бившата му съпруга ползва самостоятелно имота, не плаща никакви пари за това, а г-н Т. плаща припадащата му се част от дължимите данъци. Неговият въпрос е какви са правата му в случая.

Имотът е обща собственост и на двамата бивши съпрузи. Жената е тази, която ползва имота по силата на постановеното бракоразводно решение между страните. Това ползване обаче не е безвъзмездно.  От прекратяването на брака възниква задължение на жената да заплаща наемна цена за ползването на собствената на мъжа идеална част от имота. С предоставянето на ползването на семейното жилище, обща собственост и на двамата съпрузи, на единия от тях, възниква наемно правоотношение между съпрузите по повод имота.  Цената, която дължи ползващият съпруг  се определя съобразно пазарната наемна цена за имота. Страните могат доброволно да се разберат каква цена ще се заплаща за имота, а ако доброволното уреждане на въпроса се окаже невъзможно, съдът може да определи наемната цена. Това може да стане в бракоразводното дело, както и впоследствие с отделно предявен иск.

Какво може да се случи, ако ползващият съпруг не заплаща цена за ползването на имота на другия съпруг

Ако ползващият имота съпруг не заплаща наемна цена за имота, който ползва на другия съпруг, тогава последният може да развали наемното правоотношение  поради неизпълнение на задължението за заплащане на наемната цена и да иска предаване на владението на собствената му идеални части от имота.

Г-н Т. може да отправи искане до бившата си съпруга за заплащане на наемна цена за неговата част от имота, която тя ползва. С цел доказване на факта, че е поскал заплащане на наемна цена, това искане трябва да бъде направено в писмен вид и е най-добре да бъде връчено чрез нотариална покана. В същото това искане, г-н Т. може да отправи предупреждение, че при неплащане на цена за ползването на имота, ще счита правоотношението, въз основа, на което жена му ползва имота за  развалено и ще иска връщане на владението върху мота.

В случай, че жената не започне да изплаща наемна цена за ползването на частта  от семейното жилище, собственост на съпруга, ще настъпи прекратяване на основанието, на което тя ползва имота. В този случай г-н Т. ще  има право да иска предаване на владението му на собствената му идеална част от имота.

Неплащането на цена за ползването на имот, обща собственост на бивши съпрузи, който имот е предоставен за ползване на единия съпруг, въз основа на съдебно решение, е основание за прекратяване на ползването и за искане връщането на владението по отношение на притежаваните от неползващия съпруг идеални части от съсобствения имот.

Правата на роднини, собственици на семейното жилище

Сещам се и за скорошно запитване на клиент отново във връзка с ползването на семейното жилище.

Ситуацията беше следната: Имотът беше собственост на родителите на  мъжа, които бяха разрешили на семейството да живее в него. С бракоразводното решение ползването на имота  се предоставяше на  жената, тъй като страните имаха общи ненавършили пълнолетие деца. Собствениците на имота не искаха снаха им да  продължи да живее в имота по никакъв начин. Отношенията помежду им бяха много обтегнати. Те искаха да знаят какви са правата им като собственици на имота и как могат да получат обратно владението върху собствения си имот и дали изобщо има такъв начин, а трябва да търпят  бившата си снаха в имота и да не могат да ползват имота си така, както намерят за добре, тъй като ползването на имота е предоставено на снаха им по силата на бракоразводно решение.

Ето и отговора на техния въпрос:

Родителите на мъжа са собственици на имота. Те са предоставил  безвъзмездно ползването на имота на сина и снаха им по време на техния брак. Безвъзмездното предоставяне на ползването на имота съставлява на практика неформално сключен договор за послужване с недвижим имот. При този договор собственикът на имота предоставя ползването на имота на някого, без да му иска пари, но във всеки момент може да поиска връщането на имота, ако има нужда сам да си служи с имота. Във всеки един момент собствениците на имота могат да искат прекратяване на договора за послужване и предаване на владението по отношение на имота, стига имотът да им е необходим, на тях, за да си служат с него. Това може да стане независимо, че ползването на имота е предоставено на бившата им снаха след развода.

Ако тя откаже доброволно да им предаде владението върху имота, те могат да предявят иск за връщането на владението на имота. За да бъде уважен техния иск, в хода на  съдебното производство, те трябва да докажат, че сами имат нужда да си служат с имота.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.