Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Конкуренцията между кредитор с вписана възбрана и ипотекарен кредитор

При мен днес дойде г-н М., със следния въпрос:

Беше длъжник по изпълнително дело, по което беше наложена възбрана върху единственото му жилище. Той знаеше, че единственото му жилище, въпреки че по отношение на него е наложена възбрана, не може да бъде продадено на публична продан за събирането на дълга по изпълнителното дело, понеже е несеквестируемо, но не това беше въпросът, който го интересуваше.

Г-н М. искаше да тегли кредит, който да обезпечи с жилището си като го ипотекира. Питаше дали това е възможно и ако е възможно, дали би било разумно.

Ето и отговора на така поставения въпрос:

Независимо, че по отношение на жилището е наложена възбрана, няма пречка г-н М. да ипотекира своя имот. Само че в този случай отпада несеквестируемостта на жилището, независимо, че е негово единствено такова и взискателят по образуваното срещу него изпълнително дело може да пристъпи към публична продан на това жилище.

Тук веднага възниква въпросът, ако взискателят насочи принудителното изпълнение върху това единствено жилище на длъжника, което обаче вече е ипотекирано, кой ще се удовлетвори първи от цената, получена от публичната продан на имота. Дали това би бил ипотекарният кредитор, в полза, на когото е учредена ипотеката или взискателят в полза, на когото преди това е наложена възбрана върху имота в рамките на изпълнителното дело.

Отговорът на така поставеният въпрос е от изключително значение, защото ако се приеме, че първо следва да се удовлетвори ипотекарният кредитор, то взискателят по изпълнителното дело няма никакъв интерес да насочва принудителното изпълнение върху този имот, понеже за него, след като се удовлетвори ипотекарният кредитор, едва ли ще остане сума от цената, получена от публичната продан, която да стигне за погасяване на неговото вземане. При това положение, ако М. плаща редовно на ипотекарния кредитор, той също няма основание да изнася имота на публична продан.

И така кой би се удовлетворил първи, ако изпълнението бъде насочено срещу ипотекиран имот, който преди това е бил възбранен в полза на друг кредитор. Дали това би бил ипотекарният кредитор или кредитора, в полза на когото преди това е вписана възбрана по отношение на имота.

Отговорът на въпроса е, че кредиторът, с вписана възбрана, предхождаща ипотекирането на имота ще се удовлетвори първи от цената, получена от публичната продан на този имот. От значение е редът на възбраната и ако тя предхожда ипотеката, първи по ред се удовлетворява кредиторът с вписана възбрана.

При този отговор на въпроса, г-н М. би рискувал, ако ипотекира имота си. Ако направи това, дори да е изряден платец по отношение на ипотекарния кредитор, кредиторът с вписана преди ипотеката възбрана може да насочи изпълнението срещу ипотекирания в полза на друг кредитор имот и да го изнесе на публична продан. От цената получена от публичната продан първи ще се удовлетвори кредиторът с вписана възбрана, а едва след това ипотекарният кредитор.

Ето защо посъветвах г-н М. да не ипотекира своя имот, въпреки сигурността му, че ще може да погасява задълженията по ипотеката.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.