Какви са правата и на бабата и дядото когато са възпрепятствани да осъществяват контакти със своето внуче

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Какви са правата и...

Бабата и дядото на едно дете имат право на личи контакти със своето внуче. Това право има и детето. Когато бабата и дядото на едно дете са възпрепятствани да осъществяват лични контакти с внучето си, те могат да се обърнат към районния съд по местоживеене на детето който да определи режим, при който да се осъществяват тези контакти.

Искът следва да се насочи и срещу двамата родители, независимо, че обикновено пречки за осъществяването на лични контакти създава само единият от тях.

Най-често срещаната ситуация, при която се стига по воденето на такива дела е тази, при която родителите на детето са разделени и детето е останало да живее при единия от тях, обикновено майката. В много от случаите родителят при когото детето живее възпрепятства майката и бащата на другия родител да осъществява лични контакти с детето.

В повечето от случаите отношенията между самите родители на детето са влошени до такава степен, което е наложило да се определи по съдебен ред кой от тях ще упражнява родителските права по отношение на детето и кога другият родител ще има право да осъществява личи контакти с детето.

Поставя се въпросът дали бабата и дядото имат право да осъществяват лични контакти със своето внуче във времето, което е определено за осъществяване на лични контакти с родителя, който не упражнява родителските права по отношение на детето.

Еднозначен отговор на този въпрос не може да се даде. От значение е да се установят конкретни факти и обстоятелства във всеки отделен случай.

Приема се допустимо личните отношения между бабата и дядото от една страна  и внукът от друга страна  да се осъществяват в дните, определени за упражняване на лични контакти между родителя, който не упражнява родителските права и детето. За целта обаче е необходимо на родителя, който не упражнява родителските права спрямо детето да е определен широк режим на лични отношения, а също той да живее на едно и също място с дядото и бабата и отношенията между тях да позволяват съвместното осъществяване на лични контакти. Въпросът за наличието на тези условия подлежи на установяване по всяко конкретно дело. Ако се докаже, че посочените условия са налице, се приема, че е  в интерес на детето да има контакти с бабата и дядото едновременно с осъществяването на лични контакти с родителя, който не упражнява родителските права.

Друга нерядка хипотеза е тази, при която детето живее в чужбина, заедно с родителя, който упражнява родителските права. В този случай се поставя въпросът как бабата и дядото могат да осъществят правото си на лични контакти със своето внуче и кой е компетентния съд, който може да разреши въпроса.

За да се отговори на този въпрос, трябва да се вземе предвид в коя държава е местоживеенето на детето. Ако става въпрос за страна от ЕС, тогава делото следва да се заведе пред компетентния съд в страната, в която се намира детето. Ако детето има обичайно местопребиваване в държава, която не е членка на ЕС са приложими разпоредбите на международното частно право и искът може да се предяви и пред българския съд.

Същата е компетентността на съдилищата и когато се касае за спорове между самите родители, свързани с родителската отговорност.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.