Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Какви правни възможности има, когато се налага осъществяването на личните контакти между родител и дете да се провежда в присъствието на трето лице?

Днес при мен дойде г-жа Т., която търсеше съвет относно определяне на режим за осъществяване на лични контакти между детето ѝ и съпруга ѝ, с когото беше в процес на развод.

Отношенията между майката и бащата бяха явно обтегнати. За съжаление, детето беше използвано като средство за разрешаване на междуличностните им отношения. В резултат на това майката се страхуваше да остави детето, което беше четири годишно само с баща си. Твърдеше, че бащата злоупотребява с алкохол и взема наркотици, в следствие, на което става агресивен и неконтролируем. Срещу бащата имаше издадена и ограничителна заповед да се въздържа от домашно насилие по отношение на детето и жената. Същевременно психолози бяха констатирали, че между бащата и детето е налице синдром на родителско отчуждение и за преодоляването му трябва психологическа подкрепа, а и съдействие от страна на майката, която да подготви детето за срещите с бащата.

Бащата претендираше личите контакти между него и детето да се осъществяват два пъти седмично, като той взема детето от дома на майката в събота сутринта и го връща в неделя вечерта с преспиваме; тридесет дни през лятото и десет дни през зимата. Желаеше да му се предостави възможност да вижда детето и по определен режим по Коледа, Нова година, Великден и рождените дни на детето.

Майката искаше поне до навършването на по-висока възраст на детето срещите между него и бащата да се извършват в присъствието на трето лице. Тя не настояваше, и с основание, срещите да се провеждат в нейно присъствие, предвид обтегнатите отношение между нея и мъжа, което би рефлектирало и върху детето.

Бащата в никакъв случай не беше съгласен на срещите да присъства нито майката, нито нейни роднини, с които също не беше в добри отношения.

Какво може да се направи?

Така че срещите между бащата и детето да се осъществяват по един адекватен начин, който да доведе до укрепване на връзката помежду им, без да съществува риск за детето, с оглед поведението на бащата.

Родителите, или всеки от тях може да иска от съда да постанови режим за осъществяване на лични контакти, при който поне първоначално личните контакти между родителя, който не упражнява родителските права и детето да се осъществяват в присъствието на психолог. Това разбира се, следва да е частен психолог, на когото страните за заплащат за извършената услуга. Правна възможност съдът да постанови личните контакти да се провеждат в присъствието на психолог има. И това е добра практика, още повече, че с психолог, работещ на частна практика може да се постигне договорка да присъства на срещите, които се провеждат почивните дни.

Друга възможност е, да се иска съдействието на служители към Агенцията за закрила на детето, които да присъстват на тези срещи. Неудобството обаче на такова искане произтича от факта, че служителите на агенцията не работят в почивните дни, когато обикновено се провеждат срещите между родителя и детето и съответно не могат да окажат съдействие. В случай че бъде договорено личните контакти да се осъществяват в работни дни и в работно време, което малко хора могат да си позволят и което зависи и от заангажираността на самото дете, има правна възможност да се иска съдействие на служителите на Агенцията, които да присъстват на личните срещи между бащата и детето.

В случаите, в които се налага да се определи режим за осъществяване на лични контакти между родител, който не упражнява родителските права по отношение на детето си и детето, винаги следва да се изхожда от интереса на детето.

Ако конкретните факти и обстоятелства са такива, че не е в интерес на детето, поне първоначално, личните контакти да се осъществяват без присъствието на трети човек и ако не е добре този трети човек да е другият родител или негови близки, то най-добре е срещите да се провеждат в присъствието на специалист в областта, който да окаже помощ при сближаването на родителя и детето. Такъв специалист може да бъде социален работник, стига срещите да могат да се провеждат в удобно място и време за всички страни или психолог, който е съгласен да присъства на срещите в почивните дни.

Присъствието на трето лице на срещите между детето и родителя, който не упражнява родителските права е временна мярка – обикновено до изтичане на срока, определен в съдебното решение и цели подобряване на комуникацията между детето и родителя.

След изтичането на първоначално определения период за осъществяване налични контакти между детето и родителя в присъствието на трети човек, обикновено режимът продължава така, че личните контакти да се осъществяват само между детето и родителя и обикновено родителят има право да взема детето си да преспива при него.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.