Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Какво може да се направи, когато биологичният родител не дава съгласието си детето да бъде осиновено, но не се грижи и не дава издръжка за него?

Днес при мен дойдоха г-жа Тамара и съпругът ѝ със следните въпроси:

Г-жа Тамара има сина на пет години от неин предишен брак с руски гражданин. След развода детето е останало при нея, а бащата не го е търсел в продължение на години и нито се е грижел за детето, нито е давал издръжка за него.

Съпрузите искаха мъжът да осинови детето на г-жа Тамара, като детето бъде записано с неговите имена и питаха как може да стане това. Те бяха прочели в Семейния кодекс, че едно дете може да бъде осиновено без съгласието на родителя, който не полага грижи и не дава издръжка за детето. Надяваха се именно въз основа на тази разпоредба настоящият съпруг на г-жа Тамара да може да осинови детето ѝ. Отношенията между г-жа Тамара и бившия ѝ съпруг били изключително обтегнати и тя не вярваше той да даде съгласието си детето да бъде осиновено от настоящия ѝ съпруг.

Дали и как може едно дете да бъде осиновено от съпруг на родител, ако другият родител не дава съгласието си за осиновяването, но не се грижи за детето и не дава издръжка?

За да се извърши осиновяването, е необходимо съгласието на родителите. Все пак в разпоредбата на чл. 93, ал. 1 от СК е записано, че осиновяване може да се допусне и без съгласието на родителите, ако те не дават издръжка и не полагат грижи за детето.

Какво означава това?

Системното тълкуване на цитираната разпоредба, води до извода, че тя се прилага в случаите, в които, поради това, че родителите не полагат грижи и не осигуряват издръжка на детето, то е настанено в институция и в продължение на шест месеца не е потърсено от тях, без основателна причина. В този случай пълното осиновяване се допуска и без съгласието на родителите.

В останалите случаи, за да бъде допуснато пълното осиновяване е необходимо съгласието на родителите.

Какво може да се направи, ако родителят не дава средства за издръжка на детето, нито се грижи за него, но и не се съгласява детето да бъде то осиновено?

В този случай може да се предяви иск за лишаването на този родител от родителски права. Ако родителят бъде лишен от родителски права, неговото съгласие не се изисква. Ако родителят е лишен от родителски права, той само дава своето мнение във връзка с осиновяването.

Какви са предпоставките за лишаване от родителски права?

От своя страна предпоставките за лишаване от родителски права са следните: родителят да не се грижи за детето и да не дава издръжка за него. В случай че родителят бъде лишен от родителски права, то при извършване на осиновяването, няма да се иска неговото съгласие за това, а само ще бъде изслушан от съда, т.е. ще даде мнението си във връзка с осиновяването.

Какво се случва, ако лишеният от родителски права не даде мнението си за осиновяване на детето?

Възможно е при положение, че родителят въобще не дава средства за издръжка на детето и не се грижи за него, да не прояви никакъв интерес към процеса, свързан с осиновяването на детето и да не се яви на заседанието по делото, за да даде мнението си за осиновяване, било то положително или отрицателно.

Какво може да се направи в този случай?

Мнението на родителя може да се даде пред съда под формата на нотариално заверена декларация, без да се ангажира този родител да се яви лично пред съда. В случай, при който родителят откаже да даде мнението си и под тази форма, му се назначава особен представител /служебен адвокат/, който да изрази мнение за допускане на осиновяването.

Каква е формата за даване на съгласие и мнение за осиновяване?

Между другото и съгласието, и мнението на родителя за пълно осиновяване може да се даде чрез особен представител. Такъв би бил случаят, при който родителят не може да бъде лично призован да се яви по делото.

Случаите са два: Когато на настоящия и/или постоянния адрес /ако те са различни/ лицето не бъде намерено и не се съгласи никой измежду домашните му да приеме съобщението от съда, предназначени за него, със задължението да му ги предаде. В този случай се залепва съобщение на вратата на жилището на този родител да се яви в съда, за да получи предназначените за него книжа и ако той не направи това в указания срок, му се назначава особен представител /служебен адвокат/, който да го представлява по делото. Служебният адвокат може да даде съгласие за извършване на осиновяването /може и да не даде/.

Другият случай, в свързан с хипотезата, при която родителят, чието съгласие за осиновяване се иска няма адрес в България. Обикновено става въпрос за чужди граждани. В този случай ищецът следва да посочи адрес за призоваване на ответника в чужбина, ако знае такъв. Призоваването следва да се извърши на този адрес. Ако обаче на ищеца не му е известен адрес на ответника в чужбина, от който да бъде призован за делото, декларира това обстоятелство пред съда, под страх от наказателна отговорност и съдът разпорежда ответникът да бъде призован чрез Държавен вестник. При неявяването на родителя в открито заседание по делото, въпреки извършеното призоваване чрез Държавен вестник, съдът назначава на този родител, особен представител /служебен адвокат/, който може да даде съгласие за осиновяване на детето, а може и да не даде такова съгласие.

Поради тази неизвестност дали служебният адвокат ще даде съгласието си за осиновяване или не, е най-добре да се направи така, че съгласие изобщо да не се изисква.

И както посочих по-горе съгласие няма да се изисква, а само мнение, с което мнение съдът не е длъжен да се съобразява, ако родителят, който не дава издръжка и не се грижи за детето си, бъде лишен от родителски права.

Какви са стъпките, които г-жа Тамара и нейният настоящ съпруг трябва да предприемат, за да може настоящият ѝ съпруг да осинови нейното дете, при положение, че биологичният баща не дава съгласието си за осиновяване, но и не се грижи и не дава издръжка за детето?

Предвид всичко изложено по-горе, за да осинови съпругът на г-жа Тамара, нейното дете от предходен брак, е необходимо да се предприемат следните стъпки:

Първо, да се заведе дело за лишаване на биологичния баща на детето от родителски права, тъй като той трайно не полага грижи и не дава издръжка за детето си и…

Второ, да се предяви иск за осиновяване от съпруга на майката. Искът следва да се предяви срещу майката и биологичният баща. В този случай, при положение, че биологичният баща вече е лишен от родителски права, няма да се иска неговото съгласие за допускане на осиновяването, а само и единствено неговото мнение. Мнението не е задължително за съда, може да бъде дадено освен лично, още чрез нотариално заверена декларация или чрез особен представител /служебен адвокат/.

В случаят на г-жа Тамара, пътят за постигане на целения резултат не е лесен, но пък крайният резултат си заслужава усилията.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.