Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Какви са правата ни, ако Топлофикация ни третира като неизправен длъжник

Днес г-жа С. спечели 2000 лева от Топлофикация. Днес в полза на г-жа С. влезе в сила съдебно решение, по силата, на което Топлофикация е осъдена да ѝ заплати сумата от 2000 лева – обезщетение за неимуществени вреди.

За какво става дума…

Г-жа С. е една от много потребители на Топлофикация, която е третирана като неизправен длъжник.

По силата на съдебно решение преди време беше установено, че г-жа С. не дължи на Топлофикация определена парична сума, която Топлофикация претендираше за заплащане. Със съдебно решение беше установено, че сумата не може да бъде събрана по принудителен ред, тъй като е погасена по давност, поради което същата е недължима.

Въпреки наличието на съдебно решение, с което се установява, че сумата за минало време не се дължи, Топлофикация продължаваше да претендира същите тези пари.

Как претендираше Топлофикация старите задължения?

Топлофикация не се съобразяваше с постановеното съдебно решение, по силата, на което беше установено, че старите задължения не се дължат. Продължаваше да изпраща фактури, в които фигурираха задълженията, чиято недължимост беше установена. На сайта на Топлофикация, при проверка по абонатен номер, продължаваха да фигурират същите тези задължения като неплатени.

Изпращането на фактури с начислените стари задължение и фактът, че на сайта на Топлофикация същите задължения продължават да фигурират като неплатени, съставлява извънсъдебна покана за заплащането на тези задължения.

Вън от горното служители на Топлофикация притеснявали г-жа С. с искания за заплащане на същите суми. Многократно служители на Топлофикация звънели на вратата в дома ѝ и настоявали да плати задълженията си незабавно. Плашили я със съд и съдебен изпълнител, ако не направи това. Служители на Топлофикация били издирили нейния телефон и ѝ звънели периодично като ту я приканвали, ту а заплашвали да си плати задълженията, за които било установено, че не се дължат.

В резултат на гореописаното поведение на служители от Топлофикация, г-жа С. преживяла немалко отрицателни емоции. Тя много се притеснявала от случващото се. Притеснявала са да отвори вратата когато се звъняло, а тя не очаквала никого, защото смятала, че са служители на Топлофикация. Не смеела да отговори, когато на телефона ѝ се изписвало непознат номер. Ходела многократно до Топлофикация и молела задълженията ѝ да бъдат отписани. Пропиляла време, усилия и емоции в борбата си с монопола. Често се случвало да не може да спи от притеснения и дори да взема успокоителни хапчета, заради стреса, който преживявала.

Какво може да се направи в подобна ситуация?

Когато г-жа С. дойде при мен преди няколко месеца и ми разказа за проблема си, ѝ предложих да заведем дело срещу Топлофикация за присъждане на обезщетение на неимуществените вреди, които е претърпяла, изразяващи се в преживения от нея стрес и неудобство в резултат на неправомерните действия на служителите на Топлофикация.

Г-жа С. продължаваше да вярва, че проблемът ѝ би могъл да бъде разрешен извънсъдебно, затова направихме още един опит задълженията ѝ да бъдат отписани, без да се води дело. Изпратих от мое име, като неин адвокат, писмо до Топлофикация с искане задълженията, за които е установено по силата на съдебно решение, че не се дължат да бъдат отписани като недължими. За съжаление тази стъпка не даде положителен резултат. Топлофикация нито предприе исканото действие, нито изпрати някакъв отговор.

Тогава г-жа С. се реши да заведем дело срещу Топлофикация за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди. Посъветвах я да претендираме сумата от 2000 лева като обезщетение за вредите, което е понесла.

Заведохме делото. То беше насрочено след около три месеца след завеждането му за разглеждане в открито заседание.

За да докажем размера на вредите, които претендирахме, разпитахме един свидетел. Свидетел беше дъщерята на г-жа С. Тя беше най-добре запозната с това какво майка ѝ е преживяла във връзка с отношенията ѝ с Топлофикация и разказа на съда фактите по случая. Делото протече в едно заседание и остана за решаване.

С решението си съдът уважи предявения иск в пълен размер и присъди в полза на г-жа С. сумата от 2000 лева за неимуществени вреди за стреса и неудобството, което г-жа С. е претърпяла от факта, че от Топлофикация я третираха като неизправен длъжник и търсеха от нея за заплащане недължими суми.

Решението днес влезе сила и Топлофикация ще трябва да плати присъдената сума.

В положението на г-жа С. са се намирали и се намират немалко клиенти на кантората, които са решили да търсят правата си и да искат обезщетение за това, че Топлофикация продължава да ги третира като неизправни длъжници, въпреки, че нямат дължими задължения към дружеството.

Ако и Вие имате подобен проблем, вече знаете какви са правата ви.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.