Казус в кантората

 1. Блог
 2. /
 3. Казус в кантората
 4. /
 5. Казус в кантората

Днес темата на какво става в кантората са цитати от кореспонденция с хора, които е обърнаха към мен по електронната поща adwirina@gmail.com със своите въпроси.

 1. Съобщение, изпратено от формата за безплатни консултации:
  Здравейте,
  Имам имот, които искам да завещая на моя племенник, но искам да учредя /впиша в завещанието/ право на ползване на бащата на племенникът ми. Може ли да бъде съставено такова завещание
  ?Поздрави

Здравейте,

Може да бъде съставено завещание със съдържанието, което искате. В завещанието можете да напишете, че завещавате на племенника си правото на собственост по отношение на съответния недвижим имот,а на бащата на племенника си завещавате ползването на имота докато е жив.

В този случай племенникът Ви ще стане собственик на имота, но ще притежава така наречената „гола собственост” върху имота и ще трябва да търпи правото на ползване на баща си по отношение на имота..

Поздрави

 1. Subject: сделка с имотСъобщение, изпратено от формата за безплатни консултации:
  Здравейте адв. Константинова,
  Имам следния казус:
  Искам да си купя жилище в града, в който е настоящата ми работа с лични средства. Съпругът ми не желая да помага с парични средства, с които и без това не разполага и не желая неговите роднини да наследяват моите покупки. Искам жилището да се запише като лична собственост, придобита по време на брака.
  Моля Ви, в този случай да знам необходимо ли е той да присъства при сключване на сделката и приключването й пред нотариус. Необходими ли са документи , декларации или други документи в случая? И изобщо подробности относно тази покупка?
  ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ!
  Здравейте,

Тъй като  със съпруга Ви имате сключен граждански брак, всичко, което закупите по време на брака, се счита за съпружеска имуществена общност и на двама ви, независимо, че само Вашето име ще фигурира в нотариалния акт и независимо, че само Вие сте осигурила средства за закупуването на имота.

Горното положение обаче може да се избегне.

За това има два начина: да изберете имуществен режим на разделност, за което се подписва нотариално заверена декларация, по силата, на която всеки от съпрузите става собственик  на имотите, които закупи или придобие по друг възмезден начин  /например по договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане/ по време на брака на свое име.

Другият вариант е да сключите брачен договор, по силата, на който отново да се договорите, че закупените на Ваше име имоти стават Ваша лична собственост. С брачния договор може да договорите и други имуществени въпроси помежду си, като например вещи над определена стойност да станат собственост на съпруга, на чието име са придобити, или да уредите имуществени последици при евентуален развод, като например отношения във връзка с ползването на семейното жилище, начин на определяне на издръжка и други.

На кой от двата варианта да се спрете, зависи от конкретните ви нужди.

Поздрави

 1. Subject: Запор върху пенсияСъобщение, изпратено от формата за безплатни консултации:
  Здравейте,
  На дядо ми са му направили запор на пенсията от топлофикация, може ли без уведомително писмо да се запорира и може ли да е върху цялата пенсия.Благодаря!

Здравейте,

Запор не може да се налага върху цялата пенсия. Ако пенсията е под  минималната работна заплата за страната, която към момента е в размер на 460 лева, запор изобщо не може да се налага.

Ако дядо Ви получава пенсията си по банков път и съответно поради наложения запор, не може да си получи парите, е необходимо да се вземе извлечение от банковата сметка на дядо Ви за шест месеца назад и това извлечение да се представи на съдебния изпълнител с молба за вдигане на запора. От извлечението съдебният изпълнител ще установи произхода на средствата по банковата сметка на дядо Ви и следва да вдигне запора върху пенсията, съответно върху част от нея, ако тя е в по-голям размер от минималната работна заплата за страната.

Поздрави

 1. Добър вечер, преди 2ч.дойде жена от топлофикация и ми каза да съм отидела да подпиша за стари отпаднали задължения, греша ли, че се опитват да ме накарат да подпиша и да ме започнат с дела и това да е в моя вреда, ако са отпаднали ,защо да ме викат, при софийска вода миналата година не са ме викали сумата ми ,беше по-голяма и са махнали част от нея. Лека вечер

 

Здравейте,

Споразуменията, които предлагат от Топлофикация по съдържание се изразяват в това, че те поемат задължение да не търсят по принудителен ред стари задължения, ако се съгласите да  заплатите 30%, при подписването на споразумението, от задълженията, начислени за последните три години и после в срок от седем месеца да изплатите остатъка от дълга на равни вноски.

Подписвайки споразумението обаче, Вие признавате старите задължения, което по съществото си съставлява отказ от давност. Ако стане така, че по една или друга причина не успеете да платите задълженията, за заплащането, на които сте се споразумели, от Топлофикация лесно могат да ви осъдят за заплащането им, тъй като с подписването на споразумението сте подновили дълга и следователно сте се отказали от давността.

Същевременно, дори да плащате задълженията си,според уговорката, задълженията не се погасяват по давност, а само Топлофикация се задължава да не ги претендира. Задълженията не се погасяват по давност, защото, за да се приложи давността е необходимо да се направи възражение в този смисъл не къде да е, не пред кредитора, а само и единствено пред съд. Това означава, че с подписването на споразумението, задълженията не отпадат по давност, а само че Топлофикация се задължава да не ги търси.

Ако обаче Топлофикация не спази обещанието си и потърси тези задължения, отново трябва да правите възражение и то пред съд. Освен това, ако не изпълни обещанието си да не търси старите задължения, за Топлофикация, съгласно споразумението, не следват никакви санкции.

Поради изложеното, сключването на споразумение с Топлофикация, считам, че не е най-подходящият вариант.

За да отпадне окончателно дългът по давност, е необходимо да се направи възражение в този смисъл пред съд.

Ако изпратите абонатен номер, от кантората можем да проверим на сайта на Топлофикация какви задължения биха могли да отпаднат по съдебен ред по давност и  какви биха били разходите  във връзка с воденето на такова дело.

Поздрави

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.