Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Как се доказва фактът, че няма плащане на цената по договор за покупко-продажба

Днес при мен дойде клиент със следния казус: Искаше да прехвърли свой личен недвижим имот на дъщеря си и да стане така, че съпругата му да не може да оспорва сделката, за накърнена запазена част от наследството, което той би оставил, ако почине преди нея. Същевременно се притесняваше дъщеря му да не продаде имота на безценица. Изобщо взаимоотношенията в семейството му бяха сложни по характер. Защо искаше постигането на този краен резултат, не беше моя работа да знам. Затова и не го питах.

Съпругата му е от кръга лица, които могат да оспорват извършените дарения от негова страна, ако с тях се накърнява запазената й част от наследството, което той би оставил, ако почине преди нея. Ето защо не е разумно да дари на дъщеря си имота.

Тогава той може да го продаде. В този случай клиентът ми се опасяваше, че дъщеря му може да се разпореди с имота, както намери за добре, включително да го ипотекира, а той не искаше това. Искаше да постигне такъв резултат, че да може във всеки един момент да й попречи да направи това. Да й попречи , би могъл , като  докаже, че няма реално извършена покупко-продажба. За целта той може да твърди, че не е получил плащане на цената, а плащане на цената, тъй или иначе нямаше да се извършва.

 Но едно е да се твърди някакъв факт, съвсем друго е този факт да може да бъде доказан.

Ако в нотариалния акт за покупко-продажба има изявление от страна на продавача, че е получил продажната цена за имота, в негова тежест е да докаже, че това не е така. Как да докаже обаче този факт, при положение, че сам продавачът е заявил, че е получил цената. Т.е. трябва да опровергава собственото си твърдение.

Ситуацията  наистина се усложнява. Да иска свидетелски показания, би било безпредметно, тъй като нотариалният акт в частта, в която се съдържа изявление на продавача, че е  получил цената е частен документ, а законът /разпоредбата на чл. 164 ГПК/ не допуска опровергаването съдържанието на изходящ от страната частен документ да се извършва със свидетелски показния.

За да може да бъде опровергано твърдението, че цената за имота е получена, е необходим писмен документ, изходящ от страна на купувача,  в смисъл, че е не е заплатил цената за имота.

Клиентът ми от днес може да „продаде“ чрез покупко-продажба имота на дъщеря си. Ако иска да попречи на дъщеря си да се разпорежда с имота, той ще може да установи, че покупко-продажбата е недействителна по отношение на него, тъй като няма плащане на цената. За да постигне този резултат при сключването на покупко-продажбата в нотариална форма може да иска от дъщеря му да му напише на отделен лист, че не е плащала цената по договора за покупко-продажба. Така ще може да установи, ако това се наложи, че покупко-продажбата е симулативна и като такава няма правно действие.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.