Каква е процедурата за заплащане на обезщетение за неразглеждане на делата в разумен срок

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Каква е процедурата за...

Госпожа Димитрова дойде за консултация по следния проблем:  Беше съдена по присвояване на парични средства във връзка и по повод заеманата от нея служебна длъжност. Производството беше продължило повече от двайсет години и общо взето беше съсипало живота й. От момента на образуването на производството, беше уволнена от заеманата от нея позиция. После, предвид висящността на процеса, не можела да заеме никаква хубава работа, въпреки квалификацията  й и образованието й и се наложило да работи като продавачка, за да може да изкарва някакви пари, за да издържа себе си и семейството си.

Няколко пъти делото било връщано между инстанциите и все я оправдавали. Към момента е изтекла и абсолютната давност за вмененото й престъпление и на предстоящото заседание през февруари месец тази година тя може да направи възражение в този смисъл, в резултат, на което наказателното производство срещу нея най-накрая да бъде прекратено. Тя обаче не е склонна да възразява за изтекла абсолютна давност, тъй като смята да претендира обезщетение от Държавата в лицето на съда, прокуратурата и следствените органи за  забавеното правосъдие, в резултат, на което е претърпяла не малко вреди. И как няма да е претърпяла вреди, при положение, че от дама, с позиции в обществото, заемаща престижна работа, уважавана от колегите си и социалната си среда, се е оказала в ролята на подсъдима, което не само, че е променило отношението на близки и приятели към нея и е поставило в стресово положение, неспособна да планира бъдещето си, но и изцяло е променило начина й на живот. Както споменах по-горе, от престижната професионална позиция, която е заемала като млада, с перспектива за развитие, се е оказала в принудена да работи съвсем обикновена работа като продавачка, което се е отразило на доходите, възможностите й, социалната и среда, самочувствието й. И освен това така са преминали двайсет години, тоест най-продуктивната част от живота й.

 

Какво би могла да направи госпожа Димитрова, сега, след като вече се вижда края на наказателното преследване срещу нея?

Тя има право да търси обезщетение от Държавата за това, че наказателното производство, водено срещу нея не е приключило в разумен срок.  За целта, първото нещо, което тя трябва да направи е да постави началото на административна процедура, свързана с искане за заплащане на обезщетение за причинените й вреди в резултат на забавеното правосъдие. Тя следва да подаде заявление за заплащане на такова обезщетение в шестмесечен срок от окончателното приключване на съдебното производство чрез Инспектората към Висшия съдебен съвет до Министерството на правосъдието. Тази процедура би могла да приключи със споразумение относно  заплащане на обезщетение за забавено правосъдие от Държавата на потърпевшата. В случай, че г-да Димитрова се споразумее с Министерството на правосъдието за заплащане на обезщетение за забавено правосъдие, с това производството се приключва и тя не би могла да претендира заплащане на допълнително обезщетение от Държавата в лицето на прокуратурата, съда и следствието.

Възможно е обаче до споразумение с Министерството на правосъдието изобщо да не стигне, било защото от Министерството изобщо отказват да заплатят такова обезщетение, било защото страните не постигнат съгласие относно размера на обезщетението.

Отказ от плащане на обезщетение от страна на Министерството на правосъдието би бил основателен  единствено, ако продължителността на правосъдието не надхвърля разумния срок или ако забавянето се дължи на действия на заявителя или на негов законен или процесуален представител.

 

Какви са правата на г-жа Димитрова  в случай на неправомерен отказ от страна на  Министерството на правосъдието за заплащане на претендираното обезщетение или при невъзможност за постигане на съгласие относно размера на дължимото обезщетение?

Ако споразумение за доброволно заплащане на обезщетение, не може да се постигне, тогава, г-жа Димитрова може, на основание чл.  2б, ал. 1 от ЗОДОВ да търси отговорност за вреди от Държавата. Иска си тя може да предяви солидарно, на основание чл. 53 ЗЗД, срещу съда, следствието и прокуратурата, които се явяват процесуални субституенти на Държавата. Обезщетение тя може да претендира за претърпените от нея имуществени и неимуществени вреди.

Този иск лежи на плоскостта на непозволеното увреждане и е с правно основание чл. 49 от ЗЗД –  обективна, невиновна отговорност носят съответните органи –  съд, следствие и прокуратура за вредите, които са причинили техните служители във връзка със забавеното правосъдие. Конкретните съдии, прокурори и следователи не могат да бъдат подведени под отговорност за вредите, които са причинили на потърпевшата, тъй като те имат съдебен имунитет и не носят наказателна и гражданска отговорност за вредите, които са причинили във връзка и по повод извършената от тях работа, освен ако не се касае за умишлено престъпление от общ характер.

 

Обезщетението на потърпевшата се дължи за проведеното срещу нея, в срок над допустимия, наказателно преследване. Какъв е изходът от наказателното преследване – дали потърпевшата е призната за виновна, дали срещу нея е постановена оправдателна присъда или наказателното преследване е прекратено поради изтекла абсолютна давност, е без значение за наличието на основание за заплащане на обезщетение. И в трите посочени хипотези обезщетение за забавено правосъдие се дължи. Изходът от наказателното производство е от значение единствено за определянето на размера на дължимото обезщетение.

Г-жа Димитрова, на този етап е взела решение да не прави искане производството по делото  срещу нея да се прекрати поради изтекла абсолютна давност за вмененото й престъпление. Тя настоява производството да продължи, защото е убедена в своята невинност и иска оправдателна присъда, още повече, че при постановяването на такава, тя ще претендира и ще очаква да получи  обезщетение в по-голям  размер, отколкото би получила, ако наказателното преследване срещу нея бъде прекратено поради изтекла абсолютна давност.

 

Отговорност от Държавата, в лицето на съд, следствие и прокуратура може да се търси по реда на ЗОДОВ в случай, че наказателното преследване е протекло в срок над разумния, независимо от изхода от наказателното преследване. Предпоставка за търсене на отговорност по съдебен ред  е да не е постигнато споразумение с Министерството на правосъдието по проведена преди това административна процедура за заплащане на обезщетение за забавено правосъдие, съгласно глава № 3а от Закона за съдебната власт.

 

По описание по-горе ред може да се търси обезщетение  за забавено правосъдие не само  по наказателни, но и по граждански дела.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.