Прекратяването на изпълнителното дело по силата на закона по отношение на един солидарен длъжник, води ли до прекратяване на изпълнителното производство и по отношение на друг солидарен длъжник?

  1. Блог
  2. /
  3. Фирмени договори
  4. /
  5. Прекратяването на изпълнителното дело...

С изпълнителен лист двама души са осъдени да заплатят солидарно в полза на даден кредитор определена парична сума. По искане на кредитора е образувано изпълнително дело за събиране на дълга. Единият от длъжниците притежава имущество, срещу което може да бъде насочено изпълнението. Той работи на трудов договор и размерът на заплатата му е такъв, че позволява да се правят удръжки по принудителен ред. Има и повече от един недвижим имот, което означава, че изпълнението може да бъде насочено и срещу недвижимото му имущество.

Другият длъжник работи, но в сивата икономика. Официално той не получава трудово възнаграждение. На негово име не се води никакво движимо и недвижимо имущество.

Съдебният изпълнител е установил кой от длъжниците какво имущество притежава и понеже първият длъжник разполага със секвестируемо имущество, е насочил принудителното изпълнение срещу това имущество. Наложил е запор върху трудовото възнаграждение и ежемесечно по изпълнително дело постъпват суми от заплатата на първия длъжник.

По отношение на втория длъжник няма изпълнителни действия. След образуване на изпълнителното дело съдебният изпълнител е проучил имущественото състояние на този длъжник и понеже е установил, че длъжникът не притежава нищо, е преустановил изпълнителните действия по отношение на този длъжник.

Когато изминат повече от две години по отношение на длъжника, спрямо когото не са предприемани изпълнителни действия, изпълнителното дело се прекратява по силата на закона, без да е необходимо съдебният изпълнител да съставя какъвто и да било документ, за да се приеме, че е настъпило прекратяване на изпълнението. Прекратяването на изпълнителното производство настъпва автоматично по силата на закона.

Първият длъжник обаче, който притежава имущество, срещу което е насочено принудителното изпълнение не може да се ползва по никакъв начин от факта, че е настъпило прекратяване на изпълнителното производство по отношение на втория длъжник. Спрямо него са предприемани изпълнителни действия през годините и това, че по отношение на втория длъжник е налице бездействие от страна на съдебния изпълнител, продължило повече от две години, не го ползва по никакъв начин. Той не може да се позове на факта, че по отношение на втория длъжник изпълнението е прекратено по силата на закона и да иска на това основание изпълнението да бъде прекратено и по отношение на него.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.