Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Защо не се дава пълномощно за управление на автомобил, вместо да се сключи договор за покупко-продажба?

Днес при мен дойде г-ж Д. със следния проблем: Беше получила съобщение за образувано срещу нея принудително производство за събиране на задължения, съставляващи местни данъци за моторно превозно средство. 

От нея се искаше да заплати сума над 4000 лева.

Г-жа Д. още преди повече от шест години беше „продала“, според нейните думи въпросното МПС и се чудеше защо от нея продължават да търсят задължения за данъци за същото МПС. След кратък разговор обаче, се установи, че всъщност договор за покупко-продажба на въпросното МПС никога не е бил сключван.

От какво значение е този факт?

Преди години г-жа Д. всъщност била дала пълномощно на някакъв човек, който проявил интерес да придобие автомобила. По силата на това пълномощно заинтересованият имал право да управлява автомобила, да представлява собственика пред КАТ, застраховател, община и навсякъде, където стане необходимо, а също и да прехвърли автомобила сам на себе си.

Човекът бил платил на г-жа Д. цената, която тя поискала за продажбата на автомобила и следователно г-жа Д. смяташе, че от този момент няма нищо общо с автомобила. Беше получила продажната цена за същия и сега не разбираше защо от общината търсят от нея задължения, за период, през който тя не е ползвала автомобила. През този период автомобилът бил ползван от трето лице.

Защо от общината търсят неплатените данъци за МПС от г-жа Д.?

Причината, поради която неплатените данъци се търсят от г-жа Д. е тази, че всъщност автомобилът, най-вероятно не е прехвърлен на името, на лицето, на което тя е дала пълномощното. Това лице е имало възможност да прехвърли свое име автомобила, при положение, че в даденото му пълномощно се съдържа клауза да договаря сам със себе си.

Ако лицето беше прехвърлило автомобила, то прехвърлянето щеше да бъде регистрирано в КАТ, а освен това новият собственик следва да регистрира МПС на свое име в общината по своя адресна регистрация. При това положение, г-жа Д. нямаше да се води повече задължено лице за заплащане на данъци за автомобила, възникнали след продажбата на същия, и автомобилът щеше да бъде отписан от общинските органи като нейна собственост. При положение обаче, че това не се е случило, явно автомобилът продължава да се води на нейно име.

Г-жа Д. беше дала автомобила преди няколко години и не пазеше никакви документи. Не помнеше и лицето, на което е дала автомобила и не можеше да го индивидуализира нито по три имена, нито по ЕГН. Да се намери това лице, беше невъзможно.

Единственото, което г-жа Д. можеше да направи:

Беше да иска от общината поне погасените по давност задължения за данъци относно въпросното МПС да бъдат отписани. Друго обаче тя не можеше да направи.

Ситуацията, в която се е оказала г-жа Д. действително е доста комплицирана и твърде неприятна.

Ако вместо да заверява нотариално пълномощно, по силата, на което упълномощеният да може да извършва действия на управление и на разпореждане с въпросния автомобил, беше подписала договор за продажбата на автомобила, сега нямаше да има подобни неприятности.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.