Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Какви са правата на наследник, който приживе на своя наследодател е погасил негов дълг

При мен днес дойде г-н С., срещу когото беше предявен иск за делба на съсобствен имота от друг съсобственик. Имотът беше наследствен и въпросът, който интересуваше г-н С, беше следният:

Имотът бил собственост на неговия баща. Наследници на баща му се явявали г-н С. и неговият брат –  г-н Т., който предявил иска за делба. Бащата приживе имал дълг, за събирането на който, било образувано изпълнително дело. Бащата много се притеснявал от заведеното срещу него изпълнително дело. Той не разполагал със средства, с които да плати дълга, нито имал имущество, от което дългът да бъде събран. Понеже г-н С. не искал баща му да се тревожи, заплатил дълга му, който възлизал на сумата около 15 000 лева.

Към момента брат му беше предявил иск за делба на наследствения имот, при равни квоти  и г-н С. се интересуваше дали може да се възползва по някакъв начин от факта, че само той е погасил дълга на баща си, а брат му не е заплатил нищо.

Ето и отговора на така оставения въпрос:

Г-н С.  има възможност при делбата на съсобствения имот, да поиска сумата, която е платил за погасяване дълга на баща си да се вземе предвид  в делбеното производство. Разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗН му дава тази възможност. Тази разпоредба предвижда, че сънаследник, който приживе на наследодателя е спомогнал да се увеличи наследството и не е бил възнаграден по друг начин, може да поиска при делба на наследството, да се пресметне това увеличение в негова полза. Това правило  почива на принципа на недопустимост  на неоснователното обогатяване за чужда сметка по отношение на наследниците на починалото лице.

За да бъде уважена претенцията по чл. 12, ал. 2 от ЗН, е необходимо да се установи, че е налице материален принос на един сънаследник, който принос е довел до увеличаване имуществото на наследодателя докато наследодателят е бил жив.  Увеличението трябва да е изразено под някаква форма. Тази форма  може да бъде изплащане на дълг на наследодателя, като изплащането на дълга трябва да е станало приживе на наследодателя.

Г-н С. е заплатил дълга на своя баща, докато последният е бил жив. Не е  бил възнаграден по някакъв начин за това.. И може да иска сумата,  която е платил за погасяването на дълга да бъде взета предвид в негова полза при извършването на делбата на съсобствения имот.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.