Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Казус в кантората

Какви рискове крие одобрението  от страна на длъжника на извършено прехвърляне на вземане

При мен днес дойде г-н Т. със следното питане: Беше получил уведомление за прехвърляне на вземане от негов кредитор към трето лице. Интересуваше се дали нещо трябва да направи във връзка с това уведомление.

Когато  г-н Т. започна  да разказва историята си, стана ясно, че той и г-н Х. преди време работили съвместно, имали малък бизнес, свързан с продажба на луксозни пердета и искали да разширят дейността си. Впоследствие г-н Х. заминал за чужбина и така или иначе общата работа не потръгнала. Във връзка с намеренията им да разширят дейността си, двама взаимно неведнъж си давали пари на заем  и взаимно си дължали различни суми.

Г-н Т. беше задлъжнял спрямо г-н Х.  със сумата от 16 900 лева, за която сума беше подписал запис на заповед. Именно това свое вземане спрямо г-н Т. г-н Х. беше прехвърлил на трето лице, за което  уведомяваше г-н Т. Същевременно обаче г-н Х. дължал на Т.  сумата от 8 000 лева, която била дадена  на заем и за която г-н Т. имаше договор за заем, при това нотариално заверен.

Въпросът на г-н Т. в крайна сметка се свеждаше  до това трябва ли да предприеме някакви действия във връзка с полученото уведомление за прехвърляне на вземането по записа на заповед?

Ето и отговора на така поставения въпрос:

Тъй като и двамата взаимно си дължат суми, може да се извърши прихващане до размера на по-малката сума –  в случая до сумата от 8000 лева. Г-н Т. може да направи възражение за прихващане, като това изявление трябва да е в писмен вид и не се нуждае от одобрение от страна на г-н Х.  Възражението си за прихващане г-н Т. може да направи и по отношение на новия кредитор, на когото г-н Х. е прехвърлил своето вземане, освен ако…..

В коя хипотеза г-н Т. не може да направи прихващане с вземането си, което има спрямо г-н Х. по отношение на новия кредитор, на когото е прехвърлено вземането?

Това е хипотезата, при която г-н Т. одобри извършеното прехвърляне на вземане. Ако изрично г-н Т. се съгласи с прехвърлянето на вземането, той няма да може да извърши прихващане спрямо новия кредитор.  Ако г-н Т. вземе, че напише или пък заяви пред свидетели, които впоследствие свидетелстват срещу него, че е съгласен с прехвърлянето на вземането, впоследствие няма да може да направи валидно прихващане и ще дължи пълния размер на сумата от 16 900 лева, независимо, че има да взима 10 000 лева от Х.

Необходимо ли е тогава г-н Т. изрично да се противопостави на извършеното прехвърляне на вземане, за да може да направи валидно изявление за прихващане?

Отговорът на този въпрос е отрицателен. Не е необходимо г-н Т. изрично да се противопоставя на прехвърлянето на вземането, което г-н Х. има спрямо него. Липсата на оспорване на прехвърлянето не може да се приравни на съгласие, било то и мълчаливо с извършеното прехвърляне на вземането. Именно изрично одобрение е необходимо, за да не може да се извърши прихващането, спрямо новия кредитор.

Г-н Т.  може да отговори на уведомлението за прехвърляне на вземането, че не одобрява същото, за да може да направи валидно прихващане с вземането, което има спрямо предишния кредитор по отношение на новия. Но дори и нищо да не направи, пак може да извърши валидно прихващане.

Единственото, което г-н Г. не трябва да прави е да одобрява прехвърлянето на вземането от стария на новия кредитор. Ако сгреши и одобри извършеното прехвърляне на вземане, ще дължи пълния размер от сумата 16900 лева и независимо, че има да получава 8 000 от Х.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.