Фатални срокове при разваляне на дарение

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Фатални срокове при разваляне...

На 12.05. 2014 год. г-жа А. дарила на внука си К. своя апартамент на ул. „Р“. Впоследствие внукът заминал да живее и работи в чужбина, където трайно се установил и контактите помежду им прекъснали. К. не се интересувал от г-жа А., която се почувствала много огорчена от това и решила да развали дарението, понеже К. не се грижел изобщо за нея.

Тогава, по съвет на неин близък – адвокат, тя изпратила писмо до внука си, в който заявявал, че се нуждае от грижи и средства предвид напредналата ѝ възраст и желае такива да ѝ бъдат предоставени от него. Внукът се върнал за Коледните празници у дома, посетил баба си и отношенията помежду им се затоплили.

След две седмици обаче отново заминал за чужбина като този път обещал да пише редовно на баба си и да ѝ се обажда по телефона и в първите месеци точно така и станало, като освен това внукът изпращал на баба си и малко средства, с които да се помага в ежедневието. Не след дълго обаче ежедневните ангажименти отвлекли вниманието му и той все по-рядко се сещал за старата жена, която пък мислела по цял ден за близките и роднините си. Тя имала и друг внук и решила, че била постъпила погрешно като дарила имота само на единия, който при това не се интересувала от нея и поискала да развали дарението, за да може да се разпореди с имота по друг начин, а ако не –  да остане на наследниците ѝ.

Затова, отново по съвет на своя близък адвокат, предявила искова молба за разваляне на дарението поради неизпълнение от страна на внука ѝ на задължението за издръжка и гледане. Тя твърдяла, че надареният не и дава издръжка и не полага фактически грижи за нея, а в тежест на внука било да докаже по делото, че това не е така, а именно, че предоставя средства и осигурява грижи за жената.

Внукът, който не се интересувал особено много от имота, не проявил кой знае каква активност да защити интересите си по делото. Дарителката вярвала, че изхода от спора ще бъде в нейна полза и много се учудила, когато съдът прекратил съдебното производство като недопустимо.

Как и защо се случило това?

Оказало се, че от момента, в който дарителката била изпратила онова писмо до внука си, с което искала да ѝ предостави грижи и средства за издръжката ѝ до момента, в който завела исковата молба, била изминала повече от една година и този срок в случая се оказал фатален.  

Дарителката можела да развали договора за дарение  по съдебен ред поради отказа на надарения да ѝ дава издръжка и да се грижи за нея, в едногодишен срок от момента, в който е поканила надарения да ѝ предостави издръжка и фактически грижи.

С изтичането на този срок се погасява правото ѝ на иск за разваляне на дарението поради неизпълнение на така поисканото съдействие от надарения.

При положение, че дарителят е поискал от надарения да му предостави издръжка и  грижи, в едногодишен срок от тази покана, той може да предяви претенцията си за разваляне на договора за дарение на недвижим имот  по съдебен ред. Пропусне ли този срок, то искът би бил недопустим и съдът изобщо не следва да се занимава в разрешаването на този въпрос по същество. Смисълът на това правило е да не се протакат извънредно много правоотношения от подобен характер и да има повече яснота в гражданския оборот.

Означава ли това, че дарителката никога повече няма да има възможност да развали договора за дарение?

Всъщност това не е така, ако впоследствие дарителката поиска предоставянето на грижи и издръжка от внука си и той отново откаже да предостави такива, тя може да  иска отново разваляне на дарението, но основание за разваляне на договора би имало, ако отказът да се даде издръжка и да се полагат грижи за дарителката се отнася за друг период – след приключване на първоначално заведеното дело.

Освен това не е нужно дарителят да отправи искане за даване на издръжка и полагане на фактически грижи до надарения преди предявяване на исковата молба, въпреки че това е начин за избягване на извънсъдебното решаване на спора. Искането за полагането на грижи и даването на издръжка може да бъде направено и с предявяването на самата искова молба за разваляне на дарението.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.