Болни сте по време на платен годишен отпуск? Вижте какво можете да направите!

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Болни сте по време...

Анна ползвала платения си годишен отпуск, по време на който заболяла от стомашен вирус. Вместо да прекара почивката си на плажа, както планувала, се наложило да лежи в хотелската стая, а за малко и в Бургаската болница докато се възстанови. Възстановила се горе-долу малко преди да приключи платения й годишен отпуск.

Някой би казал „лош късмет“.  Какви са обаче правата на Анна и наистина ли планувания от нея от началото на годината чак за юли месец отпуск ще бъде безвъзвратно загубен? – Истината е, че Анна няма за какво толкова да се тревожи

Какво може да се направи:

В случай че по време на започнал платен годишен отпуск човек, работещ на трудов договор, се разболее, платеният му годишен отпуск се прекъсва автоматично и без работникът или служителят да е подал молба за това до работодателя си, за да може да се ползва този за временна неработоспособност.

Единствено в случай че служителят желае за времето, през което съвпадат двата отпуска да ползва платения годишен отпуск, вместо този за временна неработоспособност/случаи всякакви/, той трябва да отправи изрично писмено искане в този смисъл до своя работодателя. Така служителят ще получи трудово възнаграждение за времето на отпуска, вместо обезщетение по Кодекса за социално осигуряване.

При липса на изявление от страна на работника или служителя, платеният годишен отпуск се прекъсва, за да може да се ползва отпуска по болест.

След изтичането на отпуска по болест, не се продължава автоматично ползването на платения годишен отпуск. Ако работникът или служителят желае да продължи да ползва платения си годишен отпуск, трябва да се споразумее за това с работодателя си. Необходимо е работникът или служителят да подаде писмено искане до работодателя си за продължаването на платения годишен отпуск и работодателят писмено да му разреши.

Работодателят обаче не е длъжен да разреши на работника или служителя да продължи ползването на платения годишен отпуск.

В случая Анна има две възможности: да прекъсне платения си годишен отпуск за времето, през което ползва отпуска си по болест, като за времето на ползване на отпуска по болест ще получава обезщетение по КСО, вместо трудово възнаграждение, каквото би получавала по време на платения си годишен отпуск, или ако не желае да ползва отпуска по болест, писмено да уведоми работодателя си, че желае да продължи да ползва платения си годишен отпуск.

Ако Анна избере да ползва отпуска по болест и след изтичането на същия, желае да продължи ползването на платения си годишен отпуск, трябва писмено да помоли за това работодателя, си който обаче не е длъжен да уважи молбата ѝ.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.