Какви са правата на потребителя, осъден с арбитражно решение

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Какви са правата на...

„Здравейте, преди една година ми изтича договора с виваком, за който не знам че дължа около 200 лева , осъждат ме в арбитражен софийски съд, аз не знам нищо за това дело не съм получавал писма нито обаждания нищо. Вчера ми се обажда съдя изпълнител и ми казва че съм осъден от софийски арбитражен съд , и че дължа 500 лева, дадоха ми и номер на дело и сметка на която да преведа парите. Не знам дали е  вярно и как са ме осъдели без аз да знам , нямам призовка с която да разбера че това нещо се е случило. Може ли съвет да ми дадете или да ми помогнете по някакъв начин? Благодаря !

Този имейл получих  преди два дни и понеже поставените въпроси засягат немалък кръг от заинтересовани лица, отговор на така поставения въпрос ще намерите в  редовете по -долу.    В случая арбитражното решение е нищожно. Това е така, тъй като  питащият има качеството на потребител.  А  потребителски спорове, съгласно новите изменение на ГПК и ЗМТА не могат да се разрешават от арбитражни съдилища. В случая потърпевшият, а и всеки потребител, който се намира в подобна ситуация, може да иска от ВКС да прогласи нищожността на арбитражното решение.

Когато една от страните по даден спор  е потребител, спорът не може да се разрешава от арбитраж. В този случай компетентен да разреши спора е само съответния съд /районен, окръжен, административен – в зависимост от вида  на спора и материалния интерес/. Ако въпреки това, спорът, по който една от страните е потребител, бъде отнесен за разрешаване от арбитражен съд, производството пред арбитражния съд следва да се прекрати. Прекратяването се извършва служебно от сезирания арбитраж. Съгласно действащата разпоредба на чл.47 ал.2 ЗМТА / § 8 т.5 ЗИД на ГПК ДВ 8/2017 г./ арбитражните решения, постановени по спорове, предметът на които не подлежи на решаване от арбитраж, са нищожни.
В случай, че вече има постановено арбитражно решение /то би трябвало да е постановено към момент към, който е нямало забрана спорове, по които едната страна е потребител, да бъдат разрешавани от арбитражен съд/ това арбитражно решение може да бъде отменено като нищожно от ВКС в производство по отмяна  на арбитражното решение.  За целта е необходимо да се предяви иск за отмяна на решението пред ВКС.

Воденето на дело е свързано с разходи, но при спечелване на делото, те ще бъдат възстановени от  загубилата делото страна.

В случая питащият има правна възможност да предяви иск за отмяна на решението. ВКС следва да постанови неговата нищожност и да обезсили изпълнителния лист, въз основа, на който е образувано изпълнителното дело. Изпълнителното дело следва да бъде прекратено, с което се вдигат и всички наложени запори и възбрани. Ако междувременно дългът за събирането, на който е образувано изпълнителното дело бъде събран, събраните суми подлежат на възстановяване Таксите и разноските по изпълнителното дело остават за сметка на кредитора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.