Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Какви са правата на потребителя, осъден с арбитражно решение

„Здравейте, преди една година ми изтича договора с виваком, за който не знам че дължа около 200 лева , осъждат ме в арбитражен софийски съд, аз не знам нищо за това дело не съм получавал писма нито обаждания нищо. Вчера ми се обажда съдя изпълнител и ми казва че съм осъден от софийски арбитражен съд , и че дължа 500 лева, дадоха ми и номер на дело и сметка на която да преведа парите. Не знам дали е  вярно и как са ме осъдели без аз да знам , нямам призовка с която да разбера че това нещо се е случило. Може ли съвет да ми дадете или да ми помогнете по някакъв начин? Благодаря !

Този имейл получих  преди два дни и понеже поставените въпроси засягат немалък кръг от заинтересовани лица, отговор на така поставения въпрос ще намерите в  редовете по -долу.    В случая арбитражното решение е нищожно. Това е така, тъй като  питащият има качеството на потребител.  А  потребителски спорове, съгласно новите изменение на ГПК и ЗМТА не могат да се разрешават от арбитражни съдилища. В случая потърпевшият, а и всеки потребител, който се намира в подобна ситуация, може да иска от ВКС да прогласи нищожността на арбитражното решение.

Когато една от страните по даден спор  е потребител, спорът не може да се разрешава от арбитраж. В този случай компетентен да разреши спора е само съответния съд /районен, окръжен, административен – в зависимост от вида  на спора и материалния интерес/. Ако въпреки това, спорът, по който една от страните е потребител, бъде отнесен за разрешаване от арбитражен съд, производството пред арбитражния съд следва да се прекрати. Прекратяването се извършва служебно от сезирания арбитраж. Съгласно действащата разпоредба на чл.47 ал.2 ЗМТА / § 8 т.5 ЗИД на ГПК ДВ 8/2017 г./ арбитражните решения, постановени по спорове, предметът на които не подлежи на решаване от арбитраж, са нищожни.
В случай, че вече има постановено арбитражно решение /то би трябвало да е постановено към момент към, който е нямало забрана спорове, по които едната страна е потребител, да бъдат разрешавани от арбитражен съд/ това арбитражно решение може да бъде отменено като нищожно от ВКС в производство по отмяна  на арбитражното решение.  За целта е необходимо да се предяви иск за отмяна на решението пред ВКС.

Воденето на дело е свързано с разходи, но при спечелване на делото, те ще бъдат възстановени от  загубилата делото страна.

В случая питащият има правна възможност да предяви иск за отмяна на решението. ВКС следва да постанови неговата нищожност и да обезсили изпълнителния лист, въз основа, на който е образувано изпълнителното дело. Изпълнителното дело следва да бъде прекратено, с което се вдигат и всички наложени запори и възбрани. Ако междувременно дългът за събирането, на който е образувано изпълнителното дело бъде събран, събраните суми подлежат на възстановяване Таксите и разноските по изпълнителното дело остават за сметка на кредитора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии